Lietuvos ūkio specializacijos plėtojimo aspektai globalizacijos sąlygomis
Straipsniai
Brigita Šidlauskaitė-Riazanova
Vilniaus universitetas
Algirdas Miškinis
Vilniaus universitetas
Publikuota 2019-12-31
https://doi.org/10.21277/st.v42i2.273
PDF

Reikšminiai žodžiai

ūkinė veiklos specializacija
sąnaudų-išeigos modelis
ekonominiai ryšiai

Kaip cituoti

Šidlauskaitė-Riazanova B. ir Miškinis A. (2019) „Lietuvos ūkio specializacijos plėtojimo aspektai globalizacijos sąlygomis“, Socialiniai tyrimai, 42(2), p. 59-73. doi: 10.21277/st.v42i2.273.

Santrauka

Ūkinės veiklos specializacija yra svarbus rodiklis, leidžiantis identifikuoti ūkinės veiklos plėtros potencialą tam tikrose šalyse ar regionuose. Išaugus ekonominei integracijai ir tarptautinei konkurencijai, Lietuvai ūkio specializacijos tema išlieka itin aktuali kaip vienas iš būdų identifikuoti potencialiai perspektyvius ūkio sektorius, siekiant įvertinti galimybes įsitvirtinti tam tikrų pažangių produktų gamyboje. Straipsnyje nagrinėjamos ekonomikos teorijos, atskleidžiančios požiūrio į ūkio specializaciją transformaciją, vertinami sąnaudų-išeigos modelio pagrindu apskaičiuoti Lietuvos ekonominiai ryšiai, nagrinėjami praktiniai ūkinės veiklos specializacijos skatinimo priemonių ES šalyse pavyzdžiai.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.