Baltijos šalių biržose prekiaujamų investicinių fondų efektyvumo vertinimas rizikos-pelningumo požiūriu
Straipsniai
Vilija Aleknevičienė
Aleksandro Stulginskio universitetas
Laura Žvinklytė
Aleksandro Stulginskio universitetas
Publikuota 2017-12-14
https://doi.org/10.21277/st.v40i1.185
PDF

Reikšminiai žodžiai

investiciniai fondai
efektyvumas
rizika
pelningumas
asimetriškumas
eksceso koeficientas

Kaip cituoti

Aleknevičienė V. ir Žvinklytė L. (2017) „Baltijos šalių biržose prekiaujamų investicinių fondų efektyvumo vertinimas rizikos-pelningumo požiūriu“, Socialiniai tyrimai, 40(1), p. 5-16. doi: 10.21277/st.v40i1.185.

Santrauka

Pastaruoju metu investicinių fondų efektyvumui vertinti mokslininkai skiria itin daug dėmesio. Nepaisant to, menkai tyrinėjamas investicinių fondų pelningumų asimetriškumas ir pelningumų skirstinio lėkštumas arba smailumas, dėl to neretai pervertinamas arba nepakankamai įvertinamas jų efektyvumas. Be to, iki šiol dauguma mokslinių tyrimų atlikta gerai išvystytose ir efektyvesnėse finansų rinkose. Šiame straipsnyje tiriamas Baltijos šalių biržose prekiaujamų investicinių fondų efektyvumas pasitelkiant Sharpe ir Sortino rodiklius bei asimetrijos ir eksceso koeficientus. Tyrimo rezultatai atskleidė, kad Baltijos šalių biržose prekiaujamų investicinių fondų pelningumai pasižymi kairiuoju asimetriškumu. Tai rodo, kad Sharpe rodiklis pervertina efektyvumą. Koreliacija tarp Sharpe ir Sortino rodiklių yra beveik tiesinė. Tai suponuoja išvadą, kad investiciniai fondai gali būti vienodai ranguojami pagal abu rodiklius.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.