Socialinių paslaugų prieinamumas vaikus su negalia auginančioms šeimoms gerovės valstybės kontekste
Straipsniai
Agota Giedrė Raišienė
Mykolo Romerio iniversitetas
Laura Gardziulevičienė
Asociacijos „Padėkime vaikams” vadovė
Publikuota 2021-08-12
https://doi.org/10.15388/Soctyr.44.2.2
PDF
HTML

Reikšminiai žodžiai

gerovės valstybė x
socialinės paslaugos
vaikus su negalia auginančios šeimos
socialinė įtrauktis

Kaip cituoti

Raišienė A. G. ir Gardziulevičienė L. (2021) „Socialinių paslaugų prieinamumas vaikus su negalia auginančioms šeimoms gerovės valstybės kontekste“, Socialiniai tyrimai, 44(2), p. 34-48. doi: 10.15388/Soctyr.44.2.2.

Santrauka

Socialinių paslaugų prieinamumas yra vienas iš gerovės valstybės kriterijų socialinės politikos srityje. Straipsnyje apžvelgiamos socialinių paslaugų vaikus su negalia auginančioms šeimoms vartojimo ypatybės Lietuvoje. Vaiko su negalia gerovė neatsiejama nuo suaugusiųjų asmenų, dažniausiai šeimos, kurioje jis gyvena. Priklausomai nuo vaiko neįgalumo lygmens, šeimai tenka daugiau ar mažiau laiko skirti išskirtiniams vaiko poreikiams, todėl ribojamos tėvų galimybės įvairiapusiškai funkcionuoti visuomenėje, didėja socialinė atskirtis. Straipsnyje pristatytas tyrimas stiprina supratimą, kaip neįgalius vaikus auginančios šeimos naudojasi valstybės teikiamomis socialinėmis paslaugomis ir kokių sprendimų bei priemonių reikėtų, kad neįgaliųjų vaikų ir jų artimųjų gyvenimo kokybė taptų geresnė.

PDF
HTML
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.