Mokytojų darbo užmokesčio dydį lemiančių veiksnių poveikio vertinimas: Radviliškio rajono atvejis
Straipsniai
Kristina Matuzevičiūtė-Balčiūnienė
Vilniaus universiteto Šiaulių akademija
https://orcid.org/0000-0003-0573-0072
Dovilė Jašinskienė
Vilniaus universiteto Šiaulių akademija
Publikuota 2021-11-11
https://doi.org/10.15388/Soctyr.44.2.7
PDF
HTML

Reikšminiai žodžiai

švietimo politika
švietimo reforma
mokytojas
etatas
mokytojų darbo užmokestis

Kaip cituoti

Matuzevičiūtė-Balčiūnienė K. ir Jašinskienė D. (2021) „Mokytojų darbo užmokesčio dydį lemiančių veiksnių poveikio vertinimas: Radviliškio rajono atvejis“, Socialiniai tyrimai, 44(2), p. 110-128. doi: 10.15388/Soctyr.44.2.7.

Santrauka

Šiuo straipsniu siekiama įvertinti mokytojų darbo užmokestį lemiančius veiksnius, įvedus etatinio apmokėjimo sistemą. Naujausia mokytojų apmokėjimo sistemos reforma Lietuvoje pradėta 2018 m., todėl straipsnyje analizuojama problema yra palyginti nauja, tai sąlygoja mokslinių tyrimų trūkumą, kadangi išskyrus kai kuriuos statistinius duomenis, analitikų įžvalgas ir prognozes, mokslinis šios tematikos ištyrimas nėra pakankamas. Šiame tyrime taikomas regresinis tarpgrupinės imties duomenų modelis, siekiant įvertinti etatinį mokytojų darbo užmokestį lemiančius veiksnius. Tyrimo rezultatai rodo, kad, įvedus etatinę mokytojų darbo užmokesčio mokėjimo sistemą, Radviliškio rajono mokytojų atlyginimai nedidėjo. Tai nulėmė etato dydžio mažėjimas, įvedus etatinę mokytojų darbo užmokesčio apmokėjimo sistemą.

PDF
HTML
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.