Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos administracinių baudų skyrimo praktika ES šalių kontekste
Straipsniai
Aurimas Šidlauskas
Mykolo Romerio universitetas
Publikuota 2021-12-08
https://doi.org/10.15388/Soctyr.44.2.10
PDF
HTML

Reikšminiai žodžiai

Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas
Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija
administracinės baudos

Kaip cituoti

Šidlauskas A. (2021) „Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos administracinių baudų skyrimo praktika ES šalių kontekste“, Socialiniai tyrimai, 44(2), p. 153-169. doi: 10.15388/Soctyr.44.2.10.

Santrauka

ES Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (toliau – Reglamentas) pradėtas taikyti 2018 m. gegužės 25 d., kurio vienas iš tikslų pašalinti įvairių nacionalinių sistemų skirtumus ir nereikalingą administracinę naštą. Kiekviena valstybės narė užtikrina, kad viena arba kelios nepriklausomos valdžios institucijos yra atsakingos už šio Reglamento taikymo stebėseną (toliau – Priežiūros institucija). Lietuvoje asmens duomenų apsaugos priežiūros veiklą vykdo dvi institucijos – Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija (toliau - VDAI) ir Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba. Priežiūros institucijoms pagal Reglamentą suteikti įgaliojimai yra didesni ir platesnės apimties nei pagal ankstesnius duomenų apsaugos teisės aktus. Organizacijos tvarkančios asmens duomenis privalo užtikrinti atitiktį Reglamento reikalavimams. Už Reglamento nuostatų pažeidimus Priežiūros institucijos organizacijoms gali skirti dideles administracines baudas ir kitas sankcijas. Šiame straipsnyje analizuojama, kokia yra administracinių baudų skyrimo praktika ES ir kaip jos kontekste atrodo Lietuva. Mokslinio straipsnio autoriaus nuomone, įvertinus VDAI administracinių baudų skyrimo praktiką ES kontekste, galima ieškoti priežasčių, lemiančių esamą padėtį ir tobulinti VDAI duomenų apsaugos priežiūros funkcijų procesus. Straipsnyje taikyta mokslinės literatūros ir teisinių dokumentų bei statistinių duomenų lyginamoji analizė, generalizacija.

PDF
HTML
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.