Paraiškos
Social Welfare: Interdisciplinary Approach
Paraiškos
Norint įteikti straipsnį, būtina registruotis ir prisijungti prie žurnalo leidybos sistemos.

Atmintinė teikiantiems paraiškas

Pateikdami paraišką, autoriai turi patvirtinti, jog sutinka su visais žemiau išvardintais reikalavimais. Priešingu atveju paraiškos gali būti atmestos.
 • Straipsnis iki šiol nebuvo publikuotas ir nėra pateiktas kitiems žurnalams (arba paaiškinimai šia tema pateikiami Komentaruose redaktoriui).
 • Straipsnio tekstas pateikiamas Open Office, Microsoft Word arba RTF dokumentų formate.
 • Jei yra, bibliografinėse nuorodose pateikiami URL.
 • Tekstas pateikiamas 12 dydžio šriftu. Kur reikalinga, akcentavimui naudojamas kursyvas, o ne pabrauktas tekstas (kadangi pabrauktas tekstas reiškia nuorodą į internetinius šaltinius). Visos iliustracijos, paveikslai ir lentelės tekste pateikiamos atitinkamose vietose, o ne straipsnio pabaigoje.
 • Straipsnio stilius ir bibliografinės nuorodos tenkina reikalavimus, išdėstytus Reikalavimai autoriams.

Nurodymai autoriams

Articles that are based on research in various social science fields and analyze social processes and phenomena relevant to social sciences are published in the journal. In this journal there are published empirical and theoretical articles that contribute to knowledge in various social sciences, present results of original social research, expand and deepen the understanding of objects of various social sciences.

The article must contain all the necessary parts of a scientific article – aims, objective, methods, results, conclusions, and the list of references.

The publishing language is English. The length of the article must be between 35,000 and 40,000 characters with spaces. Articles are evaluated (anonymously) by two scientific reviewers.  

Article metadata should be arranged as follows:
1) title. Capitalised Each Word,
2) author’s name and surname, academic affiliation, e-mail ad-dress, ORCID iD (if any),
3) abstract (up to 200 words in English, depending on the language of the submission),
4) keywords (up to five), keywords must be separated by commas and provided one by one,
5) main text (recommended scope of the article from 35 000 to 40 000 characters with spaces),
6) Authors are obliged to use the American Psychological Association (APA style, https://apastyle.apa.org/ ) system of referencing. DOIs should be included if any.

Papers should be arranged as follows:

 • Title of the article.
 • Abstract
 • Keywords in the language of the article.
 • Describes scientific concerns and relevance of the article, names research subject and aim, presents novelty, relevance and methods of the research as well as current level of research on this matter.
 • Theoretical framework of the research (insert the title of the part of the article). The theories and concepts on which the research is based are presented, relation of the presented research with similar scientific researches.
 • Research methodology. Describes research methods and instruments used, presents research sample and stages, points out important data collection and analysis procedures.
 • Analysis of research results or scientific problem. Research results and their analysis are presented, analysis of the scientific problem is done.
 • Conclusions (Summarisation or Discussion). Brief and structured conclusions and generalisations are drawn which reflect the set aim of the article, results are discussed and interpreted, their relation to other scientific research is analysed.
 • List of references.
 • Summary in English (at least 2000 characters without spaces). The summary must reflect research problem, research methodology, the main results and conclusions of the article.

Article Submission

Articles are submitted in digital form (doc, docx) to the Journal Management System.

Copyright Notice

Please read the Copyright Notice in Journal Policy.

Privacy Statement

The names and email addresses entered in this journal site will be used exclusively for the stated purposes of this journal.

Asmens duomenų apsaugos deklaracija

Asmens duomenys ir elektroninio pašto adresai, pateikti šiam tinklapiui, bus naudojami tik pagal deklaruojamą paskirtį - žurnalų leidybai ir publikavimui. Šie duomenys niekada nebus skelbiami viešai arba perduoti trečiosioms šalims (išskyrus atvejus, kai pagal galiojančius įstatymus tai padaryti privaloma).