Vienų motinų su vaikais šeimos Lietuvoje: demografinės ir socioekonominės charakteristikos
-
Vlada Stankūnienė
Marė Baublytė
Aušra Maslauskaitė
Publikuota 2017-01-03
https://doi.org/10.15388/SocMintVei.2016.1.10310
PDF

Reikšminiai žodžiai

vienų motinų su vaikais šeimos
šeimų gerovė
vienų motinų šeimų demogra­finės ir socioekonominės charakteristikos

Kaip cituoti

Stankūnienė V., Baublytė M. ir Maslauskaitė A. (2017) „Vienų motinų su vaikais šeimos Lietuvoje: demografinės ir socioekonominės charakteristikos“, Sociologija. Mintis ir veiksmas, 38(1), p. 64-85. doi: 10.15388/SocMintVei.2016.1.10310.

Santrauka

Šiuo straipsniu siekiama atskleisti vienų motinų su nepilnamečiais vaikais šeimų Lietu­voje paplitimo, demografines ir socioekonomines charakteristikas. Straipsnis parengtas remiantis 2011 m. Lietuvos gyventojų ir būstų surašymo individualaus lygmens duomenų analize, todėl suteikia naujos em­pirinės informacijos apie šio tipo šeimas. Nustatyta, kad Lietuvoje tik su vienu iš tėvų (tik su juo arba ir su juo bei kitais asmenimis) gyvena beveik trečdalis vaikų ir, palyginti su ES, šis rodiklis yra labai didelis. Tyrimas atskleidė, kad didelė vienų vaikus auginančių motinų dalis (trečdalis) yra neįregistravusios iš­tuokos. Gauti rezultatai atkreipia dėmesį į mažo išsilavinimo vienų motinų su vaikais šeimų ekonominį pažeidžiamumą, priklausomybę nuo socialinės paramos sistemos ir ypač į niekada netekėjusias šios grupės motinas, kurių net pusės pagrindinis pragyvenimo šaltinis yra pašalpos.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.