Informacijos visuomenė: pamatinė sąvoka ar madingas raktažodis?
-
Viktorija Žilinskaitė-Vytienė
Dalia Čiupailaitė
Kęstas Kirtiklis
Publikuota 2017-01-03
https://doi.org/10.15388/SocMintVei.2016.1.10312
PDF

Reikšminiai žodžiai

informacijos visuomenė
mokslo sociologija
kritinė teorija
Web of Science duomenų bazė

Kaip cituoti

Žilinskaitė-Vytienė V., Čiupailaitė D. ir Kirtiklis K. (2017) „Informacijos visuomenė: pamatinė sąvoka ar madingas raktažodis?“, Sociologija. Mintis ir veiksmas, 38(1), p. 97-116. doi: 10.15388/SocMintVei.2016.1.10312.

Santrauka

Straipsnyje metateoriškai analizuojami informacijos visuomenės tyrimai. Tyrimo objek­tas – labiausiai cituojami šiai temai skirti sociologijos ir komunikacijos mokslų straipsniai, publikuoti tarp­tautinėje Web of Science duomenų bazėje. Išnagrinėję, kokiais būdais informacijos visuomenė konceptu­alizuojama, kokiuose kontekstuose ji aktualinama, kokias funkcijas ši sąvoka atlieka, straipsnio autoriai teigia, kad pagrindiniai debatai šiame lauke yra ne teoriniai ar metodologiniai, bet normatyviniai – tarp informacijos visuomenės entuziastų ir jos kritikų, o patys informacijos visuomenės tyrimai veikiau atliepia vyraujančių politinio ir viešojo diskursų nuostatas nei mokslinį interesą.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.