Regioninis identitetas paribio teritorijose: Klaipėdos krašto atvejis
Etniškumo ir identiteto sociologija
Irena Šutinienė
Klaipėdos universitetas
Publikuota 2018-10-15
https://doi.org/10.15388/SocMintVei.2017.2.11727
PDF

Reikšminiai žodžiai

regioninis identitetas, etninis identitetas, paribys, Klaipėdos kraštas

Kaip cituoti

Šutinienė I. (2018) „Regioninis identitetas paribio teritorijose: Klaipėdos krašto atvejis“, Sociologija. Mintis ir veiksmas, 41(2), p. 199-228. doi: 10.15388/SocMintVei.2017.2.11727.

Santrauka

[straipsnis ir santrauka lietuvių kalba; santrauka anglų kalba]

Straipsnyje analizuojamas Klaipėdos krašto vietinių gyventojų, save apibūdinančių kaip „klaipėdiškiai“ arba „šišioniškiai“, regioninio identiteto konstravimas. Remiantis šios gyventojų grupės šeimų istorijomis, nagrinėjama, kaip individualiose identifikacijose su regionu vietiniai gyventojai brėžia simbolines regiono ribas, kokius simbolinius išteklius pasitelkia ir kaip juos naudoja konkrečiuose kontekstuose ir sąveikose. Ieškant būdingų paribio regionams šio identiteto kūrimo bruožų, tiriamų Klaipėdos krašto autochtonų regioninio identiteto konstravimas aptariamas sugretinant tuos bruožus su vienos Pietryčių Lietuvos autochtonų etninės grupės – lenkų – regioninės tapatybės bruožais. Taip pat aptariama Klaipėdos krašto identiteto raiška ir kaita pokario visuomenės formavimosi kontekstuose.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.