Tautos istorijos pasakojimo raiška daugiakultūrėje aplinkoje: Pietryčių Lietuvos lenkų etninės grupės atvejis
Kultūros sociologija
Irena Šutinienė
Publikuota 2016-03-24
https://doi.org/10.15388/SocMintVei.2015.2.9866
PDF

Reikšminiai žodžiai

tautos istorijos pasakojimas
lokali atmintis
atminties kultūra
Pietryčių Lietuva

Kaip cituoti

Šutinienė I. (2016) „Tautos istorijos pasakojimo raiška daugiakultūrėje aplinkoje: Pietryčių Lietuvos lenkų etninės grupės atvejis“, Sociologija. Mintis ir veiksmas, 37(2), p. 85-105. doi: 10.15388/SocMintVei.2015.2.9866.

Santrauka

Straipsnyje, remiantis kokybinio empirinio tyrimo duomenims, aptariami moderniojo lenkų nacionalizmo istorijos pasakojimo raiškos Pietryčių Lietuvos regiono atminties kultūroje (paminkluose ir minėjimo praktikose) bruožai. Nagrinėjama, kaip šios kultūrinės pasakojimo reprezentacijos interpretuojamos krašto lenkų tautinėje grupėje ir panaudojamos jų tautinio tapatumo daryboje. Taip pat aptariami tautinio pasakojimo ir lokalios komunikacinės atminties santykio Pietryčių Lietuvoje aspektai. Nagrinėjamos įtampos tarp šių lygmenų, atsirandančios dėl vieno tautinio pasakojimo dominavimo vietos atminties kultūroje
PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.