Miesto erdvė ir subkultūrų dinamika Klaipėdoje 1991–2010 m. (2)
-
Liutauras Kraniauskas
Publikuota 2012-01-01
https://doi.org/10.15388/SocMintVei.2012.2.394
PDF

Kaip cituoti

Kraniauskas L. (2012) „Miesto erdvė ir subkultūrų dinamika Klaipėdoje 1991–2010 m. (2)“, Sociologija. Mintis ir veiksmas, 31(2), p. 153-186. doi: 10.15388/SocMintVei.2012.2.394.

Santrauka

Santrauka. Tekste svarstomas klausimas apie miesto erdvių sąsajas su subkultūrų raiška. Pasitelkus dviejų dešimtmečių empirinę medžiagą, siekiama rekonstruoti muzikinių subkultūrų tapatybės ir subkultūrinių erdvių dinamiką Klaipėdos mieste posovietiniu laikotarpiu. Šiame žurnalo numeryje spausdinama antroji (paskutinė) straipsnio dalis, kurioje aptariama 1997-2010 m. įvykusi roko ir elektroninės šokių muzikos subkultūrų erdvinė ir stilistinė diferenciacija. Analizuojamam laikotarpiui būdingi du ryškūs subkultūrų dinamikos etapai. 1997-2002 m. Klaipėdos muzikinės subkultūros pradeda trauktis iš viešosios erdvės, jaunimo laisvalaikio vietų ir socialinės kontrolės akiračio; visa tai vedė link naujų susibūrimo vietų paieškos ir jų pritaikymo subkultūrinės tapatybės raiškai. Stebima roko muzikos ir elektroninės šokių muzikos subkultūrų erdvinė diferenciacija. 2003-2010 m. stebima vidinė roko ir elektroninės muzikos subkultūrų fragmentacija, ideologinis tapatybių „išsigryninimas“ ir ritualinių erdvių uždarumas. Minėti subkultūrų dinamikos procesai atskleidžiami sutelkiant dėmesį į erdvės ir tapatybės santykį, kuris interpretuojamas platesniame urbanistinių ir ideologinių pokyčių kontekste.

Pagrindiniai žodžiai: subkultūra, jaunimas, miesto erdvės, subkultūrinė tapatybė, ideologija, Klaipėda, posovietinis laikotarpis, socialiniai pokyčiai.

Keywords: subculture, youth, urban space, subcultural identity, ideology, Klaipeda, post-Soviet, social changes.

ABSTRACT

URBAN SPACES AND SUBCULTURAL DYNAMICS IN KLAIPEDA IN 1991–2010 (2)
The main issue discussed in the article is relationship between urban spaces and subcultural identity: what empirical analysis of subcultural places say about social processes in a city? The present study is empirical reconstruction of the dynamics of musical subcultures as spatial phenomena in a post-Soviet city (Klaipeda, Lithuania) and covers two decades of rapid urban changes. In this issue of the journal is published the second part of the study, mainly focusing on spatial and stylistic differentiation of two subcultures - rock and electronic dance music – from 1997 till 2010. This period witness two stages of subcultural dynamics. In 1997–2002 subcultures leave public spaces and escapes from social control, what leads them to exploration and appropriation of new spaces for ritual performances. Rock music and the electronic dance music subcultures appropriates their own spaces in the city and don’t mix identity rituals together. 2003–2010 are marked by inner differentiation of subcultures, fragmentation, ideological purification of subcultural identity, and seclusion of ritual spaces. These transformation processes of subcultural identity and places in Klaipeda are interpreted within the bigger context of urban and ideological changes.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės. 

Skaitomiausi šio autoriaus(ų) straipsniai

1 2 3 > >>