Lietuvos sociologijos istorijos bruožai (II)
-
Liutauras Kraniauskas
Publikuota 2001-07-10
https://doi.org/10.15388/SocMintVei.2001.3-4.5894
PDF

Reikšminiai žodžiai

Lietuvos sociologija
sociologijos istorija
istoriografija

Kaip cituoti

Kraniauskas L. (2001) „Lietuvos sociologijos istorijos bruožai (II)“, Sociologija. Mintis ir veiksmas, 8(3-4), p. 5-23. doi: 10.15388/SocMintVei.2001.3-4.5894.

Santrauka

Straipsnio tikslas - išnagrinėti nacionalinės sociologijos istorijos sampratą ir aptarti metodologines problemas. Sociologijos istorijos istoriografijoje skirtinos dvi tradicijos: a) idėjų istorija, kuri apima biografinį požiūrį, paradigmų kaitos ir elementariųjų sociologijos idėjų istorijos koncepcijas; b) analitinė tradicija, kuri siejama su mokslotyra ir mokslinio žinojimo sociologija. Kiekviena tradicija yra susijusi su atskira sociologijos istorijos funkcija: idėjų istorija - su disciplinos identiteto formavimu ir jos įteisinimu, analitinė - su disciplinos sociologine savivoka. Aptariamųjų metodologinių sociologijos istorijos problemų atžvilgiu bandoma konstruoti ir pagrįsti analitinę nacionalinės sociologijos istorijos tyrinėjimų metodologiją.
PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės. 

Skaitomiausi šio autoriaus(ų) straipsniai

1 2 > >>