Moters karjeros trajektorijos. Karjeros samprata ir sėkmingos karjeros strategijos
-
Arnas Zdanevičius
Publikuota 2004-06-20
https://doi.org/10.15388/SocMintVei.2004.1.5950
PDF

Reikšminiai žodžiai

karjera
subjektyvioji ir objektyvioji karjeros sampratos
karjeros moteris
pozicinė karjera
profesinė karjera
nuolatinė karjera
lanksti karjera
linearinė karjera
spiralinė karjera

Kaip cituoti

Zdanevičius A. (2004) „Moters karjeros trajektorijos. Karjeros samprata ir sėkmingos karjeros strategijos “, Sociologija. Mintis ir veiksmas, 130, p. 73-87. doi: 10.15388/SocMintVei.2004.1.5950.

Santrauka

Šio straipsnio tikslas yra analizuoti moters karjeros sampratą ir moterų karjeros trajektorijas, kurios galėtų būti suvokiamos kaip tam tikros asmenybės profesinio gyvenimo ir darbo patirtį nusakančios projekcijos, kurias visuomeninis gyvenimas ir socialinė struktūra nubrėžia konkrečioje biografijoje. Moterų karjeros trajektorijos arba, kitaip tariant, moterų karjeros vingiai paryškina ne tik individualius faktorius (t.y. moters asmenybės bruožus, charakterio savybes ar socialinius įgūdžius, kurie padeda moteriai siekti karjeros), bet nurodo ir struktūrines kliūtis, kurios dažnai atsispindi visuomenėje susiformavusiuose stereotipuose, galios žaidimuose ir tapatybių konfigūracijose. Šiame straipsnyje analizuojamos 22 moterų biografijos, kuriose atsiskleidžia moterų pirmosios darbo patirtys, jų karjeros samprata ir sėkmingos karjeros strategijos. Kita vertus, nagrinėjant „karjeros moterų” gyvenimo istorijas ir pasakojimus nebuvo užmirštas ir kitas šio straipsnio tikslas – nustatyti, kokios yra pagrindinės struktūrinės priežastys, ribojančios moterų galimybes siekti karjeros. Nors žemiau pateikta analizė apsiribojo tik ‘sėkmingų’ moterų karjerų istorijomis, straipsnyje yra pateikiama sociologinė profesinio ir asmeninio gyvenimo kelyje pasitaikančių kliūčių analizė. Piešiamas ne tik ‘karjeros moters’ paveikslas, bet aiškinamos sąlygos, kurios kliudo moterims prisitaikyti prie šiuolaikinės darbo rinkos poreikių ir riboja jų galimybes siekti karjeros aukštumų.
PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.