Deviacija ir socialinė kontrolė. Deviacijų sociologijos istorija ir teorijos
-
Arnas Zdanevičius
Publikuota 2000-12-16
https://doi.org/10.15388/SocMintVei.2000.3-4.7228
PDF

Reikšminiai žodžiai

deviacija
socialinė kontrolė
sociologijos istorija
Colinas Sumneris

Kaip cituoti

Zdanevičius A. (2000) „Deviacija ir socialinė kontrolė. Deviacijų sociologijos istorija ir teorijos“, Sociologija. Mintis ir veiksmas, 0(3-4), p. 91-104. doi: 10.15388/SocMintVei.2000.3-4.7228.

Santrauka

Šio straipsnio tikslas yra aptarti sąvokas, kurios pradedamos vartoti lietuviškajame sociologijos diskurse. Deviacija ir socialinė kontrolė yra tarpusavyje glaudžiai susijusios sąvokos. Pirmoji iš jų yra ideologiškai ir stereotipiškai angažuota ir diskriminuojanti, o antroji dėl savo abstraktumo yra vartojama tik instrumentiškai kaip veiksnys, užtikrinantis teisinę ir normatyvinę elgesio kontrolę. C. Sumneris, paskelbęs deviacijų sociologijos mirties liudijimą, teigė, kad bendro vardiklio elgesio, neatitinkančio visuomenės normų, paieška buvo pagrindinė deviacijų sociologų klaida, atvedusi mus į ideologijos cenzūros amžių. Klausimas, į kurį bandoma atsakyti šiame straipsnyje, susijęs ne tik su teigimu, kad deviacijos sąvoka yra netikslinga, ar su svarstymu, kuria prasme vartotina socialinės kontrolės sąvoka. Visuomenės diferenciacijos ir chroniškos ‘anomijos’ kontekste svarbu išsiaiškinti, kaip sumažinti nepageidaujamo elgesio (ir nusikaltimų) augimą ir užtikrinti socialinę tvarką, kaip apsaugoti individą nuo visagalės socialinės kontrolės ir cenzūros. Tačiau atsakymų į tokius klausimus galima ieškoti tik įsigilinus į teorijų ir iš jų kylančių sąvokų istorinį kontekstą ir atsižvelgiant į jau praėjusiame šimtmetyje padarytas sociologų klaidas.
PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.