Lyčių lygybės vertinimai ir Lietuvos viešoji nuomonė
-
Kristina Juraitė
Arnas Zdanevičius
Publikuota 2004-10-05
https://doi.org/10.15388/SocMintVei.2004.3.5978
PDF

Reikšminiai žodžiai

lyčių lygybė
lyčių politika
lyčių santykiai
tradiciniai santykiai
viešoji nuomonė
požiūriai
vertybės
demografiniai skirtumai
normatyvinė lygybė
empirinė lygybė

Kaip cituoti

Juraitė K. ir Zdanevičius A. (2004) „Lyčių lygybės vertinimai ir Lietuvos viešoji nuomonė“, Sociologija. Mintis ir veiksmas, 14(3), p. 95-109. doi: 10.15388/SocMintVei.2004.3.5978.

Santrauka

Šio straipsnio tikslas yra analizuoti Lietuvos gyventojų požiūrius ir nuomones apie lyčių lygybės problemas Lietuvoje. Remiantis teorinėmis prielaidomis siekiama paaiškinti, koks yra gyventojų požiūris į lyčių lygybę skirtingose socio-demografinėse grupėse (visų pirma tarp vyrų ir moterų) ir kokie veiksniai lemia šiuos skirtumus. Analizuodami VDU Sociologijos katedros 2004 m. atlikto sociologinio tyrimo “Europos Sąjungos plėtra ir jos įtaka moterims” duomenis, straipsnio autoriai tiria Lietuvos gyventojų požiūrius į lyčių lygybės aspektus, o taip pat aptaria lyčių politikos tobulinimo problemas, kurios yra įdomios ir vertingos ne tik praktiniu, bet ir teoriniu požiūriu (gali pasitarnauti lyčių politikos formavimo procesui). Èia keliami klausimai: kokie teoriniai modeliai bei matavimo priemonės gali padėti išvengti dažniausiai pasitaikančių klaidų, vertinant viešosios nuomonės požiūrį į lyčių lygybės problemas, rekomendacijas politikai? Kokia yra metodologinė lyčių politikos vertinamojo tyrimo svarba? Siekiama paaiškinti kokie veiksniai sustiprina arba susilpnina respondentų tradicinį ir liberalų požiūrį į lyčių santykius Lietuvoje, o tuo pačiu daro įtaką ir lyčių lygybės politikos rekomendacijoms (be visiems gerai žinomų socio-demografinių aspektų, čia skiriami struktūrinis ir individualus lygmenys).
PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.