Socialinis kapitalas ir internetas
-
Rūta Žiliukaitė
Publikuota 2004-06-20
https://doi.org/10.15388/SocMintVei.2004.1.5953
PDF

Reikšminiai žodžiai

socialinis kapitalas
internetas
socialiniai ryšiai
pilietinė veikla

Kaip cituoti

Žiliukaitė R. (2004) „Socialinis kapitalas ir internetas“, Sociologija. Mintis ir veiksmas, 130, p. 104-114. doi: 10.15388/SocMintVei.2004.1.5953.

Santrauka

Straipsnyje yra nagrinėjami socialinių mokslų diskurse vyraujantys keturi požiūriai į interneto naudojimo poveikį socialiniam kapitalui: „internetas kaip griaunantis socialinį kapitalą“, „internetas kaip neturintis įtakos socialiniam kapitalui“, „internetas kaip transformuojantis socialinį kapitalą“ ir „internetas kaip papildantis socialinį kapitalą. Aptarus pagrindinius šių požiūrių teiginius, straipsnyje mėginama įvertinti jų galimybes siekiant aprašyti ir paaiškinti interneto poveikį žmonių socialiniams ryšiams ir dalyvavimui pilietinėse veiklose. Autorės manymu, perspektyviausia šiuo metu yra interneto kaip papildančio socialinį kapitalą samprata. Internetas suteikia įrankius socialinio kapitalo palaikymui ir formavimui, tačiau šių įrankių panaudojimo veiksmingumas priklauso nuo tam tikrų sąlygų, kurias pažinti yra svarbi užduotis tiek siekiantiems įvertinti lūkesčių, siejamų su internetu, pagrįstumą, tiek siekiantiems paversti šiuos lūkesčius tikrove.
PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.