Vertybiniai pokyčiai Lietuvos visuomenėje: nuo tradicinių link sekuliarių – racionalių vertybių
-
Rūta Žiliukaitė
Publikuota 2007-06-29
https://doi.org/10.15388/SocMintVei.2007.1.6030
PDF

Reikšminiai žodžiai

modernizacija
tradicinės vertybės
sekuliarios-racionalios vertybės
Lietuva

Kaip cituoti

Žiliukaitė R. (2007) „Vertybiniai pokyčiai Lietuvos visuomenėje: nuo tradicinių link sekuliarių – racionalių vertybių“, Sociologija. Mintis ir veiksmas, 190, p. 116-130. doi: 10.15388/SocMintVei.2007.1.6030.

Santrauka

Šiame straipsnyje pateikiama vertybinių pokyčių Lietuvos visuomenėje analizė remiasi Ronaldo Ingleharto įžvalga, kad įvairiose visuomenėse perėjimas iš tradicinės agrarinės visuomenės į industrinę visuomenę susijęs su gyventojų pasaulėžiūros kaita, atsispindinčia vertybiniame poslinkyje nuo tradicinių vertybių, pabrėžiančių nuolankumą tradiciniam autoritetui, tikėjimo, šeimos ir bendruomenės svarbą, link sekuliarių-racionalių vertybių, akcentuojančių individo savarankiškumą ir autonomiją. Panaudojant 1990-2005 metais Lietuvoje atliktų Europos vertybių tyrimo ir Pasaulio vertybių tyrimo duomenis, straipsnyje analizuojami vertybiniai skirtumai tarp gyventojų kartų, gimusių ir užaugusių prieškario Lietuvoje, ir kartų, augusių sovietmečiu; tarp kartų, pilnametystės sulaukusių Lietuvai dar esant iš esmės agrarine visuomene, ir kartų, užaugusių daugumai Lietuvos gyventojų jau gyvenant miestuose ir dirbant kitose ūkio šakose, o ne žemės ūkyje. Duomenų analizė, pristatoma šiame straipsnyje, leidžia teigti, kad skirtingose gyvenimo srityse matomi vertybiniai skirtumai tarp kartų, sudaro vieną bendrą vertybinių pokyčių dimensiją, susijusią su XX a. Lietuvos visuomenės modernizacijos procesais.
PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.