Blato ryšių Lietuvoje vėlyvuoju sovietmečiu analizė
Politikos sociologija
Rūta Žiliukaitė
Publikuota 2015-01-01
https://doi.org/10.15388/SocMintVei.2014.2.8781
PDF

Reikšminiai žodžiai

blatas
socialiniai tinklai
socialinis kapitalas
sovietinė visuomenė

Kaip cituoti

Žiliukaitė R. (2015) „Blato ryšių Lietuvoje vėlyvuoju sovietmečiu analizė“, Sociologija. Mintis ir veiksmas, 35(2), p. 252-270. doi: 10.15388/SocMintVei.2014.2.8781.

Santrauka

Šiame straipsnyje siekiama atskleisti blato ryšiais paremtų socialinių tinklų bruožus Lie­tuvos visuomenėje vėlyvuoju sovietmečiu. Blatas suprantamas kaip sovietinei visuomenei savita nefor­malių mainų forma, orientuota į asmeninio vartojimo poreikius ir reorganizuojanti oficialią materialinių gėrybių paskirstymo sistemą. Straipsnio pradžioje apžvelgiamos struktūrinės šios mainų formos atsiradimo sąlygos, blato paplitimo poveikis sovietinės sistemos funkcionavimui. Paskui pateikiami 2014 metais at­likto tyrimo duomenų analizės rezultatai, leidžiantys teigti, kad blato tinklų pagrindą sovietinėje Lie­tuvos visuomenėje sudarė stiprūs ryšiai, tačiau žmonių materialinė gerovė priklausė nuo jų turėtų ryšių įvairovės, kiek jie sugebėjo pasitelkti ne tik stiprius, bet ir silpnus ryšius, spręsdami kasdienio gyvenimo gerovės problemas. Analizė taip pat atskleidė, kad nors blato praktikos visuomenėje buvo paplitusios, pačių žmonių blatas didžiąja dalimi nebuvo atpažįstamas.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.