Politinės komunikacijos kultūra su europietišku potepiu: Briuselio atvejis
-
Auksė Balčytienė
Aušra Vinciūnienė
Publikuota 2015-04-04
https://doi.org/10.15388/SocMintVei.2008.3.6070
PDF

Reikšminiai žodžiai

politinė komunikacija
žurnalistikos kultūra
europinės naujienos
naujienų vadyba
konvergencija
užsienio korespondentas
Briuselis
kaip naujienų šaltinis

Kaip cituoti

Balčytienė A. ir Vinciūnienė A. (2015) „Politinės komunikacijos kultūra su europietišku potepiu: Briuselio atvejis“, Sociologija. Mintis ir veiksmas, 230, p. 71-85. doi: 10.15388/SocMintVei.2008.3.6070.

Santrauka

Straipsnyje, remiantis nauju požiūriu, analizuojami Europos Komisijos finansuoto 6 BP tarptautinio mokslinio projekto „Adekvati informacijos vadyba“ (Adequate Information Management: (AIM) [2004-2007]) rezultatai. Tyrimo, kurį atliko mokslininkai iš vienuolikos Europos šalių, tikslas buvo atskleisti ES politinės komunikacijos specifiką bei europinių naujienų vadybos procesus, kurie lemia ES aktualijų – informacijos atrankos, analizės, naujienų redagavimo ir paskelbimo – pateikimą Europos žiniasklaidoje. Pagrindinis šio straipsnio analizės dalykas – Briuselio politinės komunikacijos kultūra, kitaip tariant, santykis tarp įvairų šalių korespondentų Briuselyje ir politikos veikėjų (politinės informacijos šaltinių). Analizuojant kokybinių interviu su korespondentais Briuselyje duomenis ieškoma panašumų tarp skirtingų šalių komuni­kacinių kultūrų, žurnalistinio darbo principų. Visa tai rodo, kad politinė komunikacija Briuselyje yra unikalus ir įdomus atvejis tolesniems tyrimams. Žurnalistams sukuriamos unikalios sąlygos pažinti ir dirbti skirtingų žurnalistinių ir politinės komunikacijos kultūrų kontekste. O mokslininkams – tai iššūkis, skatinantis kelti klausimus, susijusius su naujomis komunikacijos formomis.
PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.