Apie naujosios žiniasklaidos kuriamas iliuzijas
-
Auksė Balčytienė
Publikuota 2000-12-16
https://doi.org/10.15388/SocMintVei.2000.3-4.7226
PDF

Reikšminiai žodžiai

new media
interactivity
postmodernism
experiential cognition
reflexive cognition naujoji žiniasklaida
interaktyvumas
postmodernizmas
patirtinis pažinimas
reflektyvusis pažinimas

Kaip cituoti

Balčytienė, A. (tran.) (2000) “Apie naujosios žiniasklaidos kuriamas iliuzijas”, Sociologija. Mintis ir veiksmas, (3-4), pp. 72–77. doi:10.15388/SocMintVei.2000.3-4.7226.

Santrauka

Šiame straipsnyje atskleidžiamas naujosios žiniasklaidos kūrinių dvilypis pradas: nors daugelis autorių naujosios žiniasklaidos interaktyvumą pateikia kaip unikalią savybę, kuri suteikia galios tiek kūrėjui, tiek skaitytojui, tačiau dažnai pamiršta, kad išsilaisvinimas gali įvilioti į pažadų pinkles. Straipsnyje remiamasi išsamiais individo elgesio tyrimais, kurie rodo, kad tik pasiekęs reflektyviojo pažinimo būseną, skaitytojas geba įvertinti kognityvinius sunkumus, susijusius su interaktyviuoju darbu.
PDF