Sėkmingos Europos komunikacijos link: studijų atradimai ir žiniasklaidos polikos rekomendacijos
-
Auksė Balčytienė
Kristina Juraitė
Jolanta Reingardė
Publikuota 2015-04-04
https://doi.org/10.15388/SocMintVei.2008.3.6073
PDF

Reikšminiai žodžiai

Europos viešoji erdvė
socialinis vaizdinys
politinė komunikacija
pranešimai apie ES
naujienų šaltiniai
žurnalistikos mokymas
europinė žurnalistika

Kaip cituoti

Balčytienė A., Juraitė K. ir Reingardė J. (2015) „Sėkmingos Europos komunikacijos link: studijų atradimai ir žiniasklaidos polikos rekomendacijos“, Sociologija. Mintis ir veiksmas, 230, p. 115-121. doi: 10.15388/SocMintVei.2008.3.6073.

Santrauka

Žiniasklaidos sistemų konvergencijos, žurnalistikos kultūrų homogenizacijos, politinės komunikacijos priemonių, formų ir turinio įvairovės kontekste svarbu suvokti, kaip visi šie procesai paveiks Europos viešosios erdvės (trans)formacijas. Deja, kol kas nėra susiformavusios europinių naujienų darbotvarkės, todėl galime stebėti tik pavienius atvejus, kuomet ES tampa žiniasklaidos priemonių tema Europos mastu. Šiais atvejais naujienų šaltiniais tampa sensacingi įvykiai, krizės, oficialūs ES atstovų susitikimai. Kita vertus, žurnalistai orientuojasi į auditorijos poreikius, neišsamias jos žinias apie ES. Straipsnyje siekiama įvertinti svarbiausius Europos kaip naujo socialinio vaizdinio ypatumus, aptarti esamas ir potencialias problemas, įvar­dyti priemones, kurias galima panaudoti veiksmingiau perduodant informaciją apie Europos aktualijas.
PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.