Metodo TOPSIS jautrumo analizė pradinių duomenų skirstinių atžvilgiu
Straipsniai
Rūta Simanavičienė
Vilnius Gediminas Technical University, Lithuania
Vaida Petraitytė
Claim Department, AB “Lietuvos draudimas”, Lithuania
Publikuota 2016-12-20
https://doi.org/10.15388/LJS.2016.13866
PDF

Reikšminiai žodžiai

daugiakriterinis sprendimų priėmimas
TOPSIS metodas
jautrumo analizė
tikimybinis pasiskirstymas

Kaip cituoti

Simanavičienė R. ir Petraitytė V. (2016) „Metodo TOPSIS jautrumo analizė pradinių duomenų skirstinių atžvilgiu“, Lietuvos statistikos darbai, 55(1), p. 45-51. doi: 10.15388/LJS.2016.13866.

Santrauka

Straipsnyje nagrinėjamas daugiakriterinio sprendimo priėmimo metodo TOPSIS jautrumas rodiklių tikimybinių skirstinių atžvilgiu. Tyrimui atlikti, pradiniai duomenys – rodiklių reikšmės, buvo generuojamos pagal normalųjį, lognormalųjį, tolygųjį ir beta skirstinius. Iš sugeneruotų duomenų buvo konstruojamos sprendimo matricos. Taikant TOPSIS metodą sugeneruotoms matricoms, gautos rezultatų imtys. Buvo atliekama gautų rezultatų statistinė analizė, kuri parodė, jog pradinių duomenų skirstiniai nebūtinai sutampa su TOPSIS metodu gautų rezultatų skirstiniais. Pagal dažniausiai pasitaikančią alternatyvos rango reikšmę nustatyta, jog metodas TOPSIS yra labiausiai jautrus duomenų pasiskirstymui pagal beta skirstinį, mažiausiai jautrus duomenų pasiskirstymui pagal lognormalųjį skirstinį.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.