Sprendimo, gauto TOPSIS metodu, patikimumo statistinė analizė
Straipsniai
Rūta Simanavičienė
Vilnius Gediminas Technical University, Lithuania
Jovita Cibulskaitė
Vilnius Gediminas Technical University, Lithuania
Publikuota 2019-08-13
https://doi.org/10.15388/LJS.2015.13886
PDF

Reikšminiai žodžiai

daugiakriterinis uždavinys
sprendimo patikimumas
TOPSIS metodas
statistinė hipotezė
pasikliautinasis intervalas

Kaip cituoti

Simanavičienė R. ir Cibulskaitė J. (2019) „Sprendimo, gauto TOPSIS metodu, patikimumo statistinė analizė“, Lietuvos statistikos darbai, 54(1), p. 110-118. doi: 10.15388/LJS.2015.13886.

Santrauka

Tinkamiausio sprendimo, atsižvelgiant į daugelį kriterijų, priėmimo uždaviniai yra nagrinėjami įvairiose srityse, pavyzdžiui, inžinerija, pramonė, finansai, ekonomika ir kitos. Jeigu uždavinio tikslas – nagrinėjamas alternatyvas išrikiuoti prioritetine eilute, atsižvelgiant į daugelį kiekybinių rodiklių, tai tokiems sprendimo priėmimo uždaviniams taikomi kiekybiniai daugiatiksliai sprendimo priėmimo metodai. Analitikai taikydami šiuos metodus dažniausiai neatsižvelgia į pradinių duomenų paklaidas – rodiklių reikšmių nuokrypius, tokiu atveju priimtas sprendimas gali kelti abejonių. Tuo remiantis, šiame straipsnyje daugiakriterinio sprendimo, gauto TOPSIS metodu, patikimumui vertinti siūloma taikyti statistinės analizės metodus: formuluoti statistines hipotezes bei skaičiuoti parametrų pasikliautinuosius intervalus. Remiantis gautomis statistinėmis išvadomis formuluojamos išvados apie daugiakriterinio sprendimo, gauto TOPSIS metodu, patikimumą.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.