Lietuvos darbo rinkos ekonometrinis modelis
Straipsniai
Dalia Tendziagolskytė
Higienos instituto Sveikatos informacijos centras
Rimantas Rudzkis
Vilnius University, Lithuania
Publikuota 2014-12-20
https://doi.org/10.15388/LJS.2014.13893
PDF

Reikšminiai žodžiai

darbo rinka
makroekonomikos modeliai
SVAR
rekursinė sistema
regresinė analizė
prognozavimas

Kaip cituoti

Tendziagolskytė D. ir Rudzkis R. (2014) „Lietuvos darbo rinkos ekonometrinis modelis“, Lietuvos statistikos darbai, 53(1), p. 40-52. doi: 10.15388/LJS.2014.13893.

Santrauka

Šio straipsnio tikslas – pateikti dabartinės Lietuvos darbo rinkos statistinę apžvalgą ir remiantis Lietuvoje bei užsienio šalyse sukaupta patirtimi sudaryti ir išanalizuoti šios rinkos ekonometrinį modelį bei gauti pagrindinių rodiklių prognozes. Darbe analizuojami Lietuvos darbo rinką apibūdinantys rodikliai: bendrasis užimtųjų skaičius, užimtųjų skaičius privačiame ir valstybės sektoriuose, bedarbių skaičius, darbo jėga, užimtumo lygis, nedarbo lygis, sąlyginis darbuotojų skaičius, vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis. Apžvelgiama užsienio šalių ir Lietuvos patirtis, sudarant darbo rinkos modelius. Pateikiamas Lietuvos darbo rinkos modelis, sudarytas iš penkių regresinių lygčių − rekursinės SVAR dalies bei keturių balansinių tapatybių. Modelio pagrindu gautos rodiklių prognozės 2014 m. lyginamos su Lietuvos Respublikos finansų ministerijos skelbtomis pagrindinių darbo rinkos rodiklių projekcijomis 2014−2017 m. Skaičiavimai atlikti panaudojant statistikos paketą Gretl.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.

Skaitomiausi šio autoriaus(ų) straipsniai