T. 53 Nr. 1 (2014): Lietuvos statistikos darbai

T. 53 Nr. 1 (2014)

Lietuvos statistikos darbai
Publikuota 2014-12-20

Pradžios puslapiai

Redakcinė kolegija
Santraukos peržiūros 26 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 16
Pratarmė
Santraukos peržiūros 30 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 16

Straipsniai

Domantas Jasilionis | Vlada Stankūnienė | Dalia Ambrozaitienė | Olga Trofimova
Gyventojų surašymo ir demografinės statistikos duomenų jungimas: metodologiniai principai ir tyrimų galimybės
Santraukos peržiūros 37 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 62
Daumantas Stumbrys | Domantas Jasilionis | Dalia Ambrozaitienė | Vlada Stankūnienė
Demografiniai praradimai susiję su alkoholio vartojimu: Lietuvos Respublikos 2011 m. visuotinio gyventojų ir būstų surašymo ir mirtingumo duomenų jungimo tyrimas
Santraukos peržiūros 38 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 25
Beatričė Leiputė
Lietuvos padėtis tvaraus vystymosi kontekste
Santraukos peržiūros 32 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 23
Valentina Pleskach
Regionų nedarbo indekso dinamikos modeliavimas taikant spektrinės analizės metodą
Santraukos peržiūros 31 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 20
Dalia Tendziagolskytė | Rimantas Rudzkis
Lietuvos darbo rinkos ekonometrinis modelis
Santraukos peržiūros 33 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 23
Rimantas Rudzkis | Roma Valkavičienė | Virmantas Kvedaras
Baltijos šalių akcijų kainų sektorinių indeksų prognozavimas
Santraukos peržiūros 27 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 23
Natalia Antonova
Pramonės produkcijos indekso skaičiavimo istoriniai aspektai Ukrainos oficialiosios statistikos sistemoje
Santraukos peržiūros 31 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 20
Roberta Navickaitė
Statistinių metodų taikymas vertinant Klaipėdos miesto butų kainas
Santraukos peržiūros 25 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 25
Gunnar Kulldorff
Statistikos mokslas yra tarptautinis, o tyrimų statistika – patraukli ir aktuali
Santraukos peržiūros 29 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 24