Pokalbio strategijos vaikų kalboje
Articles
Inga Daraškienė
Vilniaus universitetas, Lietuva
Inga Hilbig
Vilniaus universitetas, Lietuva
Publikuota 2019-01-15
https://doi.org/10.15388/TK.2019.17231
PDF

Reikšminiai žodžiai

vaikų diskursas
vaikų pokalbiai
pokalbio plėtojimo strategijos
pragmatinė kompetencija
lingvistinė pragmatika

Kaip cituoti

Daraškienė I. ir Hilbig I. (2019) „Pokalbio strategijos vaikų kalboje“, Taikomoji kalbotyra, (12), p. 1-38. doi: 10.15388/TK.2019.17231.

Santrauka

Lietuvių vaikų pokalbių tyrimų, leidžiančių nustatyti pragmatinę kompetenciją, nėra daug. Šiame straipsnyje analizuojamos dviejų penkiamečių dialoguose taikomos pokalbio plėtojimo strategijos. Keliamas tikslas – išsiaiškinti, kokias kalbines ir nekalbines strategijas tiriamieji renkasi pokalbiams kurti. Tyrimas atliktas taikant kokybinės pokalbio analizės metodą. Gauti rezultatai rodo, kad dialogai daugiausia vyksta taikant komentavimo ir klausinėjimo strategijas. Vaikų pokalbiuose taip pat dažnai juokaujama – tai palaiko pokalbius ir kuria draugiškus santykius. Pasitelkiama daug neverbalinių elementų, kurie derinami su kalbinėmis priemonėmis. Darbe aprašomi dviejų savo kalbine ir socialine aplinka labai panašių vaikų duomenys. Tai, kad daugiau taikytos bendradarbiavimą, o ne konkuravimą skatinančios strategijos, galėjo nulemti artimi ir draugiški tiriamųjų santykiai. Siekiant patvirtinti straipsnyje pateikiamus apibendrinimus ir išvadas reikėtų atlikti daugiau ir įvairesnių vaikų tarpusavio pokalbių tyrimų.
PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.