Nr. 12 (2019): Taikomoji kalbotyra

Nr. 12 (2019)

Taikomoji kalbotyra
Publikuota 2019-01-15
Inga Daraškienė | Inga Hilbig
Pokalbio strategijos vaikų kalboje
Santraukos peržiūros 340 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 197
1-38
PDF
Agnė Čepaitienė
Pasvalio geolektas: tarminės ypatybės dialektometrijos požiūriu
Santraukos peržiūros 310 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 112
39-74
PDF
Viktorija Kavaliauskaitė-Vilkinienė
Mandagumo šnekos aktai vaikų kalboje: pragmatinės klaidos ir įsisavinimas
Santraukos peržiūros 479 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 405
97-124
PDF
Jolanta Kovalevskaitė | Laima Jancaitė
Vartosenos modelių analizė mokomojoje leksikografijoje: žvalgomasis tyrimas lietuvių kalbos veiksmažodžių pavyzdžiu
Santraukos peržiūros 354 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 150
124-154
PDF
Karolina Andriuškevičiūtė | Loreta Vilkienė
Suaugusio lietuvio gimtosios kalbos žodyno dydis
Santraukos peržiūros 498 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 188
154-181
PDF
Daina Urbonaitė
Kaip apie kalbą kalba lietuvių kalbos vadovėliai gimnazistams
Santraukos peržiūros 324 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 128
182-225
PDF
Laura Vilkaitė-Lozdienė
Pirmieji žingsniai kuriant lietuviškų žodžių asociacijų duomenų bazę
Santraukos peržiūros 360 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 158
226-258
PDF
Vilija Schoroškaitė | Loreta Vaicekauskienė
Gal galime sakyti vienas kitam TU? Visuomenės neformalėjimo atspindžiai Danijos ir Lietuvos televizijų serialuose nuo 7 dešimtmečio iki šių dienų
Santraukos peržiūros 354 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 203
259-291
PDF
292-344
PDF