Nr. 12 (2019): Taikomoji kalbotyra

Nr. 12 (2019)

Taikomoji kalbotyra
Publikuota 2019-01-15
Inga Daraškienė | Inga Hilbig
Pokalbio strategijos vaikų kalboje
Santraukos peržiūros 385 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 270
1-38
PDF
Agnė Čepaitienė
Pasvalio geolektas: tarminės ypatybės dialektometrijos požiūriu
Santraukos peržiūros 353 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 146
39-74
PDF
Viktorija Kavaliauskaitė-Vilkinienė
Mandagumo šnekos aktai vaikų kalboje: pragmatinės klaidos ir įsisavinimas
Santraukos peržiūros 540 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 502
97-124
PDF
Jolanta Kovalevskaitė | Laima Jancaitė
Vartosenos modelių analizė mokomojoje leksikografijoje: žvalgomasis tyrimas lietuvių kalbos veiksmažodžių pavyzdžiu
Santraukos peržiūros 389 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 180
124-154
PDF
Karolina Andriuškevičiūtė | Loreta Vilkienė
Suaugusio lietuvio gimtosios kalbos žodyno dydis
Santraukos peržiūros 666 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 228
154-181
PDF
Daina Urbonaitė
Kaip apie kalbą kalba lietuvių kalbos vadovėliai gimnazistams
Santraukos peržiūros 380 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 158
182-225
PDF
Laura Vilkaitė-Lozdienė
Pirmieji žingsniai kuriant lietuviškų žodžių asociacijų duomenų bazę
Santraukos peržiūros 400 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 189
226-258
PDF
Vilija Schoroškaitė | Loreta Vaicekauskienė
Gal galime sakyti vienas kitam TU? Visuomenės neformalėjimo atspindžiai Danijos ir Lietuvos televizijų serialuose nuo 7 dešimtmečio iki šių dienų
Santraukos peržiūros 392 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 238
259-291
PDF
292-344
PDF