Mišri kalba darbo aplinkoje: atvejo tyrimas
Articles
Dalia Pinkevičienė
Vilniaus universitetas, Lietuva
Publikuota 2017-05-19
https://doi.org/10.15388/TK.2017.17448
PDF

Reikšminiai žodžiai

kalba darbe
mišri kalba
kalbiniai ištekliai
anglų ir rusų kalbų intarpai
interakcijos sociolingvistika
indeksinės socialinės reikšmės

Kaip cituoti

Pinkevičienė D. (2017) „Mišri kalba darbo aplinkoje: atvejo tyrimas“, Taikomoji kalbotyra, (9), p. 73-108. doi: 10.15388/TK.2017.17448.

Santrauka

Straipsnyje pristatomas mišrios kalbos tyrimas lietuviškame darbo aplinkos kontekste – aplinkoje, kuri Lietuvoje dar nėra sociolingvistų tirta. Mišri kalba – tai toks kalbėjimo būdas, kai į pagrindinę – šiuo atveju lietuvių – kalbą įterpiama kitų kalbų elementų. Tyrimu siekiama išsiaiškinti, kaip įvairiakilmiai kalbiniai ištekliai, dabar prieinami Lietuvoje, yra panaudojami socialiniams santykiams ir tapatybėms kurti darbo aplinkoje. Pristatomas atvejo tyrimas, kuris yra didesnės apimties projekto, skirto darbo aplinkos diskursui tirti, dalis, remiasi spontaniškos kalbos darbe garso įrašais, surinktais vienoje žiniasklaidos įmonėje Vilniuje padedant pagrindiniam savanoriui. Iš įrašų atrinkti ir išrašyti segmentai, kuriuose pastebėti angliški ar rusiški intarpai, analizuoti remiantis interakcijos sociolingvistika – ir teorine prieiga, ir kokybiniu tyrimo metodu, siejančiu diskurso analizę ir pokalbio analizę su platesniu socialiniu interakcijos kontekstu. Tyrimas parodė, kad mišri kalba lietuviškame darbo aplinkos diskurse kūrybingai pritaikoma grupės ir atskirų kalbėtojų įvaizdžiui kurti ir atlieka įvairias funkcijas: rusiški intarpai, rusų kalbos kilmės slengas ir keiksmažodžiai būdingi vidiniam grupės (bendros veiklos bendruomenės) kodui ir reiškia tapatinimąsi su grupe, o angliški intarpai įtraukiami į profesinį diskursą kaip individualių kalbėtojų kompetencijos, profesionalumo indeksas; angliškų intarpų randama pokalbiuose, susijusiuose su konkrečia darbo užduotimi ar veiksmu, tuo tarpu rusiški intarpai vartojami kai kalbama ne darbo temomis – juokaujant, pasakojant istorijas, bendraujant su kolegomis. Tačiau hipotetiškai galima teigti, kad angliški intarpai bent iš dalies pamažu perima kai kurias funkcijas iš rusiškų intarpų. Remiantis tyrimo rezultatais, išskirti tapatybių tipai, su kuriais kalbėtojai identifikuojasi vartodami mišrią kalbą – tai visų pirma savo srities žinovo, profesionalo, bei draugiško kolegos tapatybė, tapatinamasi ir su žaismingu, kūrybingu, laisvai bendraujančiu, moderniu ir atviru naujovėms žmogumi.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.