Nr. 9 (2017): Taikomoji kalbotyra

Nr. 9 (2017)

Taikomoji kalbotyra
Publikuota 2017-02-18
Justina Bružaitė-Liseckienė
Lietuvių kalbos kaip svetimosios semantiškai motyvuotos daiktavardžių giminės atpažinimo ir skyrimo klausimai
Santraukos peržiūros 151 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 509
1-30
PDF
Ingrida Balčiūnienė | Eglė Krivickaitė
Ankstyvoji dvynių kalbos raida: specializuoto tekstyno kūrimas ir duomenų analizė
Santraukos peržiūros 225 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 163
31-45
PDF
Eglė Krivickaitė
Vaikų taikomos žodžių tarimo paprastinimo strategijos. Eksperimentinis tyrimas
Santraukos peržiūros 146 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 286
46-72
PDF
Dalia Pinkevičienė
Mišri kalba darbo aplinkoje: atvejo tyrimas
Santraukos peržiūros 180 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 257
73-108
PDF
Loreta Vilkienė
Emigrantų K1 kitoniškumo suvokimas: sociolingvistinių veiksnių įtaka
Santraukos peržiūros 143 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 144
109-133
PDF
Veronika Girininkaitė
Emocijų verbalizavimas keliakalbio diskurse. Atvejo analizė: Vytauto Civinskio Dienoraštis (1904-1910)
Santraukos peržiūros 134 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 172
134-148
PDF
Vitalija Kazlauskienė
Prancūzų K2 daiktavardinio junginio giminės gramatinės kategorijos kompetencija
Santraukos peržiūros 137 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 314
149-175
PDF
Laura Kamandulytė-Merfeldienė
Sakytinės lietuvių kalbos tekstynas ‒ natūralios vartosenos tyrimų šaltinis
Santraukos peržiūros 158 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 182
176-198
PDF
Daina Urbonaitė
Kalbos samprata kalbinio švietimo politikoje: Lietuvos ir Danijos lyginamoji analizė
Santraukos peržiūros 152 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 143
199-299
PDF