Nr. 9 (2017): Taikomoji kalbotyra

Nr. 9 (2017)

Taikomoji kalbotyra
Publikuota 2017-02-18
Justina Bružaitė-Liseckienė
Lietuvių kalbos kaip svetimosios semantiškai motyvuotos daiktavardžių giminės atpažinimo ir skyrimo klausimai
Santraukos peržiūros 60 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 291
1-30
PDF
Ingrida Balčiūnienė | Eglė Krivickaitė
Ankstyvoji dvynių kalbos raida: specializuoto tekstyno kūrimas ir duomenų analizė
Santraukos peržiūros 113 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 63
31-45
PDF
Eglė Krivickaitė
Vaikų taikomos žodžių tarimo paprastinimo strategijos. Eksperimentinis tyrimas
Santraukos peržiūros 39 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 119
46-72
PDF
Dalia Pinkevičienė
Mišri kalba darbo aplinkoje: atvejo tyrimas
Santraukos peržiūros 78 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 137
73-108
PDF
Loreta Vilkienė
Emigrantų K1 kitoniškumo suvokimas: sociolingvistinių veiksnių įtaka
Santraukos peržiūros 55 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 51
109-133
PDF
Veronika Girininkaitė
Emocijų verbalizavimas keliakalbio diskurse. Atvejo analizė: Vytauto Civinskio Dienoraštis (1904-1910)
Santraukos peržiūros 72 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 71
134-148
PDF
Vitalija Kazlauskienė
Prancūzų K2 daiktavardinio junginio giminės gramatinės kategorijos kompetencija
Santraukos peržiūros 51 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 236
149-175
PDF
Laura Kamandulytė-Merfeldienė
Sakytinės lietuvių kalbos tekstynas ‒ natūralios vartosenos tyrimų šaltinis
Santraukos peržiūros 55 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 42
176-198
PDF
Daina Urbonaitė
Kalbos samprata kalbinio švietimo politikoje: Lietuvos ir Danijos lyginamoji analizė
Santraukos peržiūros 71 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 52
199-299
PDF