Apie žurnalą

Teisė
Apie žurnalą

ISSN 1392-1274 | eISSN 2424-6050

Žurnalo tematika. Nuo 1957 m. Vilniaus universiteto Teisės fakultetas leidžia periodinį deimantinės atvirosios prieigos žurnalą VU mokslo darbai. Teisė. Jame savo straipsnius skelbia visų pagrindinių Lietuvos ir užsienio švietimo įstaigų bei įvairių teisinių institucijų darbuotojai. Jis, leidžiamas kelių šimtų egzempliorių tiražu, reprezentuoja teisės mokslą Lietuvoje ir užsienyje.
Teisės redaktorių kolegiją sudaro aktyvūs Lietuvos ir užsienio mokslininkai, atstovaujantys Vilniaus ir Mykolo Romerio universitetams, NOVA universitetas, Lisabona (Portugalija), Tromso universitetas (Norvegija), University of Ljubljana (Slovenia), Lodzės universitetas (Lenkija), Antverpeno universitetas (Belgija), Kijevo Mohilos Akademijos nacionalinis  universitetas (Ukraina), Frankfurto prie Maino Johano Volfgango - Gėtės universitetas (Vokietija), Neapolio Frederiko II universitetas (Italija), Paryžiaus X-Nantero universitetas (Prancūzija), Maastrichto universitetas (Nyderlandai).

Straipsniai, neatitinkantys formalių moksliniams straipsniams keliamų reikalavimų, tačiau parašyti aktualia tema ir turinio požiūriu verti teisininkų ir teise besidominčių dėmesio, skelbiami leidinio Teisė specialiajame skyriuje Teisės aktualijos. Leidinys Teisė įtrauktas į Lietuvos mokslo leidinių, kuriuose publikuoti mokslo straipsniai pripažįstami suteikiant mokslo laipsnį, sąrašą, patvirtintą Mokslo ir studijų departamento prie Švietimo ir mokslo ministerijos. 

Publikavimo dažnumas. Per metus išleidžiami keturi žurnalo tomai.

Kalbos. Žurnale publikuojami straipsniai parašyti lietuvių, anglų ir rusų kalbomis.

Mokesčiai. Žurnalo autoriams netaikomi jokie straipsnių pateikimo ar publikavimo mokesčiai.

Registruota duomenų bazėse. CORE, Dimensions, DOAJ Seal, EBSCO, ERIH-PLUS, Google Scholar (h5-index 5; g5-index 6), HEAL link (Hellenic Academic Libraries Link), JournalTOCsLituanistika, QOAM, ROAD, ScienceGate, ScienceOpen, Scilit, Sherpa Romeo

Esame Atvirųjų citatų iniciatyvos (i4OC) (angl. Initiative for Open Citations), kuri yra daugelio suinteresuotųjų šalių projektas, skirtas atvirai skelbti mokslo citavimo duomenis, kad būtų galima sukurti naują ir geresnę metriką, narys.
Esame Atvirųjų santraukų iniciatyvos (I4OA(angl. The Initiative for Open Abstracts) narys. Ši iniciatyva skatina mokslo leidinių leidėjų, infrastruktūros organizacijų, bibliotekininkų, tyrėjų ir kitų suinteresuotų šalių bendradarbiavimą, siekiant propaguoti ir skatinti neribotą mokslo leidinių, ypač žurnalų straipsnių ir knygų skyrių, santraukų prieinamumą patikimose talpyklose, kuriose santraukos yra prieinamos informacijos ieškos algoritmams.
Žurnalas yra  (angl. Open Archives Initiative) dalyvis. Atvirųjų archyvų iniciatyvos protokolas dėl metaduomenų surinkimo (OAI-PMH) yra skirtas užtikrinti talpyklų sąveikumą.

Rėmėjai. 2019 – 2021 m. leidyba finansuojama Lietuvos mokslo tarybos administruojamos Valstybinės lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 metų programos lėšomis (Projekto finansavimo sutartis Nr. S-LIP-19-41 (178) SU-273).
2016–2019 m. leidyba finansuota Europos socialinio fondo lėšomis įgyvendinant projektą Periodinių mokslo leidinių leidyba ir jos koordinavimas (su Lietuvos mokslų akademija, projekto kodas Nr. 09.3.3-ESFA-V-711-01-0004).