Paraiškos
Teisė
Paraiškos
Norint įteikti straipsnį, būtina registruotis ir prisijungti prie žurnalo leidybos sistemos.

Nurodymai autoriams

Pateikiami mokslo darbams „Teisė“ rankraščiai turi atitikti tokius reikalavimus:

1. Rankraščio apimtis iki 1 autorinio lanko (40 000 spaudos ženklų, įskaitant tarpus).
2. Straipsnio rankraštis pateikiamas Redaktorių kolegijos atsakomajam sekretoriui el. paštu arba kompiuterių magnetinėje laikmenoje Microsoft Word formate.
3. Nuorodos į panaudotus pirminius ir antrinius šaltinius (literatūrą) daromos tik išnašose puslapio apačioje.
4. Turi būti mokslinio straipsnio būtinos dalys – nurodomas tyrimų tikslas, objektas ir metodai, nagrinėjamos problemos ištirtumo laipsnis, pateikiami ir pagrindžiami tyrimų rezultatai, išvados.
5. Straipsnio metrikoje nurodoma straipsnio išsiuntimo redakcijai data, autorių darbovietė, pareigos, mokslinis laipsnis ir vardas, adresas, įskaitant elektroninio pašto adresą, žurnalo pavadinimas.
6. Straipsnyje turi būti išsami jo santrauka (iki vieno lapo) lietuvių kalba ir viena iš užsienio kalbų (anglų, vokiečių, prancūzų ar rusų kalba). Abi santraukos skelbiamos internete. Taip pat pateikiamas straipsnio pavadinimas lietuvių ir anglų kalbomis, anotacija lietuvių kalba ir anotacija anglų, vokiečių, prancūzų ar rusų kalba.
7. Rankraščių pateikimo mokslo darbų „Teisė“ redaktorių kolegijai terminai:

Pirmam metų tomui    Iki rugsėjo 30 d.
Antram metų tomui     Iki gruodžio 30 d.
Trečiam metų tomui    Iki kovo 30 d.
Ketvirtam metų tomui  Iki birželio 30 d.

Rankraščiai recenzuojami ne mažiau kaip dviejų mokslininkų, redaguojami ir negrąžinami.
Visą reikalavimų straipsnių rankraščiams sąrašą su paaiškinimais galite rasti čia
Reikalavimai anglų kalba čia
Reikalavimai rusų kalba čia

Asmens duomenų apsaugos deklaracija

Šiame žurnalo tinklalapyje pateikti vardai, pavardės ir elektroninio pašto adresai bus naudojami tik nurodytais, su šiuo žurnalu susijusiais tikslais ir nebus viešinami jokiais kitais tikslais ar perduodami bet kokioms trečiosioms šalims.