Viešojo pirkimo sutarties negaliojimas pagal Europos Sąjungos ir Lietuvos teisę
-
Deividas Soloveičikas
Karolis Šimanskis
Publikuota 2012-01-01
https://doi.org/10.15388/Teise.2012.0.102
PDF

Kaip cituoti

Soloveičikas, D. and Šimanskis, K. (trans.) (2012) “Viešojo pirkimo sutarties negaliojimas pagal Europos Sąjungos ir Lietuvos teisę”, Teisė, 83, pp. 98–117. doi:10.15388/Teise.2012.0.102.

Santrauka

Viešojo pirkimo sutarties negaliojimas, kaip tiekėjo teisių gynimo priemonė vykdant viešuosius pirkimus, yra svarbus teisinis elementas, siekiant plėtoti veiksmingą teisių gynimo priemonių sistemą. Todėl tik laikas lėmė, kada šis institutas bus įtvirtintas Europos Sąjungos ir valstybių narių, įskaitant Lietuvos, viešųjų pirkimų teisėje. Siekiant didžiausio teisinio efekto įgyvendinant viešojo pirkimo sutarties negaliojimo institutą, yra svarbu lyginamuoju požiūriu ištirti, kokios yra šios priemonės teisinės kaitos prielaidos, kaip ji reglamentuojama Europos Sąjungos ir nacionalinėje viešųjų pirkimų teisėje, kokių tikslų siekiama tokiu teisiniu reguliavimu ir kokią įtaką toks reglamentavimas turi bendrai tiekėjų teisių gynimo sistemai. Tai ir yra aptariama šiame moksliniame straipsnyje.
In effectiveness of a public contract as the remedy in public procurement procedures is a an element of a great importance in the light of the development of the effective remedies’system. Therefore, naturally this was only a question of time when this legal tool appears within the public procurement law of the European Unijon and Lithuania. While seeking for the greatest positive impact of the ineffectiveness in a legal practice it is important to make a comparative anglysis of the preconditions for its evolution, what the legal regulation within the law of public procurement of EU and Lithuania is, as well as what the purposes of such regulation are including the general influence the latter has on the whole remedies’system. This article is oriented towards the pursue of these goals.

PDF