Humanitarinės intervencijos samprata ir teisėtumas Jungtinių Tautų chartijos kontekste
-
G abija Grigaitė
Publikuota 2010-01-01
https://doi.org/10.15388/Teise.2010.0.229
PDF

Kaip cituoti

Grigaitė G. abija (2010) „Humanitarinės intervencijos samprata ir teisėtumas Jungtinių Tautų chartijos kontekste“, Teisė, 750, p. 176-186. doi: 10.15388/Teise.2010.0.229.

Santrauka

Humanitarinė intervencija ir jos teisėtumas šiuolaikinėje tarptautinėje teisėje kelia tiek teisinių, tiek poli­tinių, tiek moralinių žmonijos egzistavimo klausimų. Straipsnyje analizuojama humanitarinės interven­cijos samprata, teoriniai jos pagrindai ir teisėtumas tarptautinės teisės kontekste. Pagrindinis straipsnio tikslas – pabandyti nustatyti, ar tarptautinė teisė, susijusi su ginkluotos jėgos panaudojimu, nustato tei­sinius pagrindus vienašališkai humanitarinei intervencijai vykdyti. Daugiausia dėmesio skiriama Jungti­nių Tautų chartijai, jos nuostatoms, ypač chartijos 2 straipsnio 4 daliai, draudžiančiai bet kokį ginkluotos jėgos panaudojimą vienai valstybei prieš kitą, išskyrus išimtis, kurias pati chartija leidžia.

Humanitarian intervention and its legacy in the contemporary international law raise legal, political and moral questions. The article focuses on the concept of humanitarian intervention, its theoretical background and legacy in the international law framework. The main purpose of this article is to try to identify wheather international law regulating use of force in international relations establishes legal grounds for the unilateral humanitarian intervention to occur. The main focus is put on the UN Charter, its article 2 paragraph 4, which forbids any use or threat of force between states, except cases which the UN Charter permits.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.