MOKESČIŲ REGULIACINIO MECHANIZMO ANALIZĖ
-
Povilas Gruodis
Publikuota 2015-02-11
https://doi.org/10.15388/Teise.2014..3909
PDF

Kaip cituoti

Gruodis P. (2015) „MOKESČIŲ REGULIACINIO MECHANIZMO ANALIZĖ“, Teisė, 920, p. 69-79. doi: 10.15388/Teise.2014. 3909.

Santrauka

Straipsnyje analizuojama mokesčių teisės reguliacinė funkcija, jos poveikio mechanizmas, tiriami ir analizuojami mokesčių teisės reguliacinės funkcijos ypatumai. Siekdamas atskleisti svarbiausius mokesčių teisės reguliacinės funkcijos požymius, autorius mokesčių teisės reguliacinį mechanizmą ir jo poveikį analizuoja lygindamas jį su tradicine pozityviosios teisės metodologija pagrįsta teisinio reguliavimo samprata. Straipsnyje daug dėmesio skiriama mokesčių reguliacinės funkcijos fiskaliniam (ekonominiam) turiniui.

The article analyses regulative function and regulative mechanism of the tax law. The article focuses on the analysis of the features of the regulative tax function and its regulative impact. The features of the regulative tax function are analyzed in comparison with legal regulation based on the methodology of traditional positivism. Also the article focuses on the strong economical content of the regulative tax function.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.