T. 117 (2020): Teisė

T. 117 (2020)

Teisė
Publikuota 2020-12-28

Pradžios puslapiai

Redakcinė kolegija ir turinys
Santraukos peržiūros 90 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 84
1-7
PDF

Straipsniai

Gintaras Švedas | Paulius Veršekys
Lietuvos Aukščiausiojo Teismo vykdomo praktikos Baudžiamojo kodekso Specialiosios dalies klausimais formavimo tendencijos
Santraukos peržiūros 318 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 712 | Straipsnio (HTML) peržiūros 124
Virgilijus Valančius
Generaliniai advokatai Teisingumo Teisme: ar kyla abejonių? II dalis
Santraukos peržiūros 173 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 151 | Straipsnio (HTML) peržiūros 29
Egidija Tamošiūnienė | Vigintas Višinskis | Mykolas Kirkutis | Remigijus Jokubauskas
Nemokumo proceso inicijavimo veiksmingumo problemos
Santraukos peržiūros 190 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 253 | Straipsnio (HTML) peržiūros 57
Indrė Isokaitė-Valužė
30 atkurtos Lietuvos nepriklausomybės metų: pakrantės valstybės teisėkūros jurisdikcija dėl jūros vidaus vandenų
Santraukos peržiūros 108 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 71 | Straipsnio (HTML) peržiūros 11
Vaidotas A. Vaičaitis
Specialieji teisiniai režimai Lietuvos teisinėje sistemoje
Santraukos peržiūros 209 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 309 | Straipsnio (HTML) peržiūros 39
Adam Stankevič
Pinsko pavieto bajoro Teodoro Radzevičiaus siūlymai dėl Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės bajoriškų teismų veiklos pagerinimo (XVIII amžiaus pabaigoje)
Santraukos peržiūros 113 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 89 | Straipsnio (HTML) peržiūros 17
Lina Dzindzelėtaitė-Šaltė
Kreditorių komitetas nemokumo procese
Santraukos peržiūros 155 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 142 | Straipsnio (HTML) peržiūros 19

Teisės aktualijos

Anna Chmielarz-Grochal
Dialog między Naczelnym Sądem Administracyjnym a Trybunałem Konstytucyjnym w procedurze pytań prawnych
Santraukos peržiūros 82 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 56 | Straipsnio (HTML) peržiūros 22
Anatoliy A. Lytvynenko
Būtinybė gauti teismo leidimą civilinėse bylose dėl nepagydomai sergančių pacientų gyvybės palaikymo nutraukimo
Santraukos peržiūros 135 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 101 | Straipsnio (HTML) peržiūros 21
Robert Zimniak
Sociologiniai ir psichologiniai futbolo chuliganizmo aspektai
Santraukos peržiūros 167 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 175 | Straipsnio (HTML) peržiūros 103

Pabaigos puslapiai

Nurodymai autoriams ir bibliografiniai duomenys
Santraukos peržiūros 89 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 46
159-164
PDF