T. 117 (2020): Teisė

T. 117 (2020)

Teisė
Publikuota 2020-12-28

Pradžios puslapiai

Redakcinė kolegija ir turinys
Santraukos peržiūros 125 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 101
1-7
PDF

Straipsniai

Gintaras Švedas | Paulius Veršekys
Lietuvos Aukščiausiojo Teismo vykdomo praktikos Baudžiamojo kodekso Specialiosios dalies klausimais formavimo tendencijos
Santraukos peržiūros 460 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 1268 | Straipsnio (HTML) peržiūros 255
Virgilijus Valančius
Generaliniai advokatai Teisingumo Teisme: ar kyla abejonių? II dalis
Santraukos peržiūros 250 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 266 | Straipsnio (HTML) peržiūros 36
Egidija Tamošiūnienė | Vigintas Višinskis | Mykolas Kirkutis | Remigijus Jokubauskas
Nemokumo proceso inicijavimo veiksmingumo problemos
Santraukos peržiūros 313 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 498 | Straipsnio (HTML) peržiūros 107
Indrė Isokaitė-Valužė
30 atkurtos Lietuvos nepriklausomybės metų: pakrantės valstybės teisėkūros jurisdikcija dėl jūros vidaus vandenų
Santraukos peržiūros 168 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 179 | Straipsnio (HTML) peržiūros 20
Vaidotas A. Vaičaitis
Specialieji teisiniai režimai Lietuvos teisinėje sistemoje
Santraukos peržiūros 364 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 1221 | Straipsnio (HTML) peržiūros 78
Adam Stankevič
Pinsko pavieto bajoro Teodoro Radzevičiaus siūlymai dėl Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės bajoriškų teismų veiklos pagerinimo (XVIII amžiaus pabaigoje)
Santraukos peržiūros 171 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 167 | Straipsnio (HTML) peržiūros 35
Lina Dzindzelėtaitė-Šaltė
Kreditorių komitetas nemokumo procese
Santraukos peržiūros 238 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 302 | Straipsnio (HTML) peržiūros 23

Teisės aktualijos

Anna Chmielarz-Grochal
Dialog między Naczelnym Sądem Administracyjnym a Trybunałem Konstytucyjnym w procedurze pytań prawnych
Santraukos peržiūros 132 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 143 | Straipsnio (HTML) peržiūros 26
Anatoliy A. Lytvynenko
Būtinybė gauti teismo leidimą civilinėse bylose dėl nepagydomai sergančių pacientų gyvybės palaikymo nutraukimo
Santraukos peržiūros 178 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 179 | Straipsnio (HTML) peržiūros 27
Robert Zimniak
Sociologiniai ir psichologiniai futbolo chuliganizmo aspektai
Santraukos peržiūros 361 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 441 | Straipsnio (HTML) peržiūros 240

Pabaigos puslapiai

Nurodymai autoriams ir bibliografiniai duomenys
Santraukos peržiūros 119 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 55
159-164
PDF