T. 117 (2020): Teisė

T. 117 (2020)

Teisė
Publikuota 2020-12-28

Pradžios puslapiai

Redakcinė kolegija ir turinys
Santraukos peržiūros 98 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 88
1-7
PDF

Straipsniai

Gintaras Švedas | Paulius Veršekys
Lietuvos Aukščiausiojo Teismo vykdomo praktikos Baudžiamojo kodekso Specialiosios dalies klausimais formavimo tendencijos
Santraukos peržiūros 342 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 857 | Straipsnio (HTML) peržiūros 158
Virgilijus Valančius
Generaliniai advokatai Teisingumo Teisme: ar kyla abejonių? II dalis
Santraukos peržiūros 185 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 174 | Straipsnio (HTML) peržiūros 31
Egidija Tamošiūnienė | Vigintas Višinskis | Mykolas Kirkutis | Remigijus Jokubauskas
Nemokumo proceso inicijavimo veiksmingumo problemos
Santraukos peržiūros 223 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 329 | Straipsnio (HTML) peržiūros 63
Indrė Isokaitė-Valužė
30 atkurtos Lietuvos nepriklausomybės metų: pakrantės valstybės teisėkūros jurisdikcija dėl jūros vidaus vandenų
Santraukos peržiūros 127 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 98 | Straipsnio (HTML) peržiūros 13
Vaidotas A. Vaičaitis
Specialieji teisiniai režimai Lietuvos teisinėje sistemoje
Santraukos peržiūros 241 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 484 | Straipsnio (HTML) peržiūros 41
Adam Stankevič
Pinsko pavieto bajoro Teodoro Radzevičiaus siūlymai dėl Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės bajoriškų teismų veiklos pagerinimo (XVIII amžiaus pabaigoje)
Santraukos peržiūros 124 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 109 | Straipsnio (HTML) peržiūros 20
Lina Dzindzelėtaitė-Šaltė
Kreditorių komitetas nemokumo procese
Santraukos peržiūros 175 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 178 | Straipsnio (HTML) peržiūros 20

Teisės aktualijos

Anna Chmielarz-Grochal
Dialog między Naczelnym Sądem Administracyjnym a Trybunałem Konstytucyjnym w procedurze pytań prawnych
Santraukos peržiūros 95 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 75 | Straipsnio (HTML) peržiūros 22
Anatoliy A. Lytvynenko
Būtinybė gauti teismo leidimą civilinėse bylose dėl nepagydomai sergančių pacientų gyvybės palaikymo nutraukimo
Santraukos peržiūros 156 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 127 | Straipsnio (HTML) peržiūros 23
Robert Zimniak
Sociologiniai ir psichologiniai futbolo chuliganizmo aspektai
Santraukos peržiūros 233 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 251 | Straipsnio (HTML) peržiūros 120

Pabaigos puslapiai

Nurodymai autoriams ir bibliografiniai duomenys
Santraukos peržiūros 93 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 48
159-164
PDF