T. 117 (2020): Teisė

T. 117 (2020)

Teisė
Publikuota 2020-12-28

Pradžios puslapiai

Redakcinė kolegija ir turinys
Santraukos peržiūros 12 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 8
1-7
PDF

Straipsniai

Gintaras Švedas | Paulius Veršekys
Lietuvos Aukščiausiojo Teismo vykdomo praktikos Baudžiamojo kodekso Specialiosios dalies klausimais formavimo tendencijos
Santraukos peržiūros 53 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 55 | Straipsnio (HTML) peržiūros 14
Virgilijus Valančius
Generaliniai advokatai Teisingumo Teisme: ar kyla abejonių? II dalis
Santraukos peržiūros 29 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 22 | Straipsnio (HTML) peržiūros 6
Egidija Tamošiūnienė | Vigintas Višinskis | Mykolas Kirkutis | Remigijus Jokubauskas
Nemokumo proceso inicijavimo veiksmingumo problemos
Santraukos peržiūros 25 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 29 | Straipsnio (HTML) peržiūros 16
Indrė Isokaitė-Valužė
30 atkurtos Lietuvos nepriklausomybės metų: pakrantės valstybės teisėkūros jurisdikcija dėl jūros vidaus vandenų
Santraukos peržiūros 16 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 15 | Straipsnio (HTML) peržiūros 4
Vaidotas A. Vaičaitis
Specialieji teisiniai režimai Lietuvos teisinėje sistemoje
Santraukos peržiūros 35 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 31 | Straipsnio (HTML) peržiūros 6
Lina Dzindzelėtaitė-Šaltė
Kreditorių komitetas nemokumo procese
Santraukos peržiūros 19 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 21 | Straipsnio (HTML) peržiūros 4

Teisės aktualijos

Anna Chmielarz-Grochal
Dialog między Naczelnym Sądem Administracyjnym a Trybunałem Konstytucyjnym w procedurze pytań prawnych
Santraukos peržiūros 15 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 10 | Straipsnio (HTML) peržiūros 6
Anatoliy A. Lytvynenko
Būtinybė gauti teismo leidimą civilinėse bylose dėl nepagydomai sergančių pacientų gyvybės palaikymo nutraukimo
Santraukos peržiūros 33 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 27 | Straipsnio (HTML) peržiūros 7
Robert Zimniak
Sociologiniai ir psichologiniai futbolo chuliganizmo aspektai
Santraukos peržiūros 15 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 19 | Straipsnio (HTML) peržiūros 13

Pabaigos puslapiai

Nurodymai autoriams ir bibliografiniai duomenys
Santraukos peržiūros 11 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 8
159-164
PDF