T. 117 (2020): Teisė

T. 117 (2020)

Teisė
Publikuota 2020-12-28

Pradžios puslapiai

Redakcinė kolegija ir turinys
Santraukos peržiūros 84 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 72
1-7
PDF

Straipsniai

Gintaras Švedas | Paulius Veršekys
Lietuvos Aukščiausiojo Teismo vykdomo praktikos Baudžiamojo kodekso Specialiosios dalies klausimais formavimo tendencijos
Santraukos peržiūros 255 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 496 | Straipsnio (HTML) peržiūros 99
Virgilijus Valančius
Generaliniai advokatai Teisingumo Teisme: ar kyla abejonių? II dalis
Santraukos peržiūros 142 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 115 | Straipsnio (HTML) peržiūros 27
Egidija Tamošiūnienė | Vigintas Višinskis | Mykolas Kirkutis | Remigijus Jokubauskas
Nemokumo proceso inicijavimo veiksmingumo problemos
Santraukos peržiūros 149 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 174 | Straipsnio (HTML) peržiūros 48
Indrė Isokaitė-Valužė
30 atkurtos Lietuvos nepriklausomybės metų: pakrantės valstybės teisėkūros jurisdikcija dėl jūros vidaus vandenų
Santraukos peržiūros 92 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 59 | Straipsnio (HTML) peržiūros 9
Vaidotas A. Vaičaitis
Specialieji teisiniai režimai Lietuvos teisinėje sistemoje
Santraukos peržiūros 170 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 188 | Straipsnio (HTML) peržiūros 28
Adam Stankevič
Pinsko pavieto bajoro Teodoro Radzevičiaus siūlymai dėl Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės bajoriškų teismų veiklos pagerinimo (XVIII amžiaus pabaigoje)
Santraukos peržiūros 96 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 70 | Straipsnio (HTML) peržiūros 14
Lina Dzindzelėtaitė-Šaltė
Kreditorių komitetas nemokumo procese
Santraukos peržiūros 126 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 103 | Straipsnio (HTML) peržiūros 17

Teisės aktualijos

Anna Chmielarz-Grochal
Dialog między Naczelnym Sądem Administracyjnym a Trybunałem Konstytucyjnym w procedurze pytań prawnych
Santraukos peržiūros 68 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 44 | Straipsnio (HTML) peržiūros 18
Anatoliy A. Lytvynenko
Būtinybė gauti teismo leidimą civilinėse bylose dėl nepagydomai sergančių pacientų gyvybės palaikymo nutraukimo
Santraukos peržiūros 114 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 82 | Straipsnio (HTML) peržiūros 16
Robert Zimniak
Sociologiniai ir psichologiniai futbolo chuliganizmo aspektai
Santraukos peržiūros 121 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 93 | Straipsnio (HTML) peržiūros 79

Pabaigos puslapiai

Nurodymai autoriams ir bibliografiniai duomenys
Santraukos peržiūros 69 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 35
159-164
PDF