T. 77 (2010): Teisė

T. 77 (2010)

Teisė
Publikuota 2010-01-01

-

Giedrė Lastauskienė
Teisės tikslai – spekuliacijos įrankis ar argumentavimo priemonė?
Santraukos peržiūros 296
20-33
PDF
Vaidotas A. Vaičaitis
Teisė į pensiją ir Konstitucinio Teismo praktika
Santraukos peržiūros 330
34-49
PDF
A udrius Juozapavičius | M. LL.
Įrodymų leistinumo samprata Lietuvos baudžiamojo proceso teisėje
Santraukos peržiūros 339
81-97
PDF
Vladimir Kosatyj | M. LL.
Dominuojantys teisės tikslai
Santraukos peržiūros 222
98-112
PDF
Eglė Mackuvienė
Loginis metodas teisėje: sampratos problema
Santraukos peržiūros 590
126-145
PDF