T. 74 (2010): Teisė

T. 74 (2010)

Teisė
Publikuota 2010-01-01

-

Gintaras Švedas
Europos Sąjungos teisės įtaka Lietuvos baudžiamajai teisei
Santraukos peržiūros 376
7-20
PDF
Arvydas Andruškevičius
Administracinė teisė: interesų veiksnys įstatymų leidyboje
Santraukos peržiūros 266
33-45
PDF
Romualdas Drakšas | Regina Valutytė
Baudžiamosios atsakomybės už kankinimą nustatymo ir įgyvendinimo problemos Lietuvoje
Santraukos peržiūros 244
46-56
PDF
Игорь Мартыненко
Tarptautinės teisinės archeologinio paveldo apsaugos ypatybės
Santraukos peržiūros 200
67-79
PDF
Laura Kirilevičiūtė
Ar egzistuoja palankesnės teisės ieškojimo galimybės bankroto bylose?
Santraukos peržiūros 209
93-104
PDF
Vladimir Kosatyj
Teisės tikslas ir socialinių grupių prioritetų įvairovė
Santraukos peržiūros 259
105-117
PDF
Salomėja Zaksaitė
Nusikalstamas elgesys sporto srityje
Santraukos peržiūros 346
136-152
PDF