T. 96 (2015): Teisė

T. 96 (2015)

Teisė
Publikuota 2015-10-07

-

Gintautas Valickas | Kristina Vanagaitė
PROKURORŲ PATIRIAMAS STRESAS IR JO ĮVEIKA
Santraukos peržiūros 430 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 599
7-24
PDF
Inga Daukšaitė
BAUDŽIAMŲJŲ ĮSTATYMŲ, REGLAMENTAVUSIŲ ATSAKOMYBĘ UŽ NETEISĖTĄ ABORTĄ LIETUVOJE, RAIDA
Santraukos peržiūros 306 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 683
25-37
PDF
Stasys Drazdauskas
LAIKMENŲ PATVARUMAS PAGAL EUROPOS SĄJUNGOS IR LIETUVOS TEISĘ
Santraukos peržiūros 294 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 600
38-51
PDF
Giedrė Lastauskienė | Daiva Bakšienė
VISUOMENĖS INTERESŲ APSAUGOS PROBLEMA PLANUOJANT TERITORIJAS
Santraukos peržiūros 352 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 685
52-70
PDF
Giedrė Lastauskienė | Rimantė Rudauskienė
VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKAIDRUMAS KAIP ĮSTATYMŲ LEIDĖJĄ SAISTANTIS PRINCIPAS
Santraukos peržiūros 368 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 974
71-95
PDF
Sigitas Barakauskas
ĮMONIŲ GAIVINIMO TEISMINIŲ PROCEDŪRŲ ĮTAKA SUTARTINIAMS SANTYKIAMS: SUTARČIŲ IŠSAUGOJIMO SVARBA
Santraukos peržiūros 337 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 402
96-111
PDF
Marija Bliuvaitė
SKUBOS ARBITRO INSTITUTAS
Santraukos peržiūros 279 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 427
112-125
PDF
Mindaugas Civilka | Lina Šlapimaitė
ASMENS DUOMENŲ SAMPRATA ELEKTRONINĖJE ERDVĖJE
Santraukos peržiūros 897 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 1896
126-148
PDF
Povilas Gruodis
EUROPOS SĄJUNGOS FINANSINIŲ SANDORIŲ MOKESČIO APSAUGA NUO MOKESČIŲ VENGIMO
Santraukos peržiūros 264 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 384
149-161
PDF
Agnė Juškevičiūtė-Vilienė
LIETUVOS, LENKIJOS IR VOKIETIJOS ŪKINĖS VEIKLOS LAISVĖS KONSTITUCINIŲ PAGRINDŲ LYGINAMIEJI ASPEKTAI
Santraukos peržiūros 381 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 481
162-186
PDF
Inga Klimašauskienė
PROFESINIO, ASMENINIO IR ŠEIMOS GYVENIMO SUDERINIMAS PAGAL EUROPOS SĄJUNGOS TEISĘ
Santraukos peržiūros 348 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 628
187-200
PDF
Dovilė Pūraitė-Andrikienė
INDIVIDUALUS KONSTITUCINIS SKUNDAS KAIP VEIKSMINGAS ŽMOGAUS TEISIŲ APSAUGOS IR KONSTITUCIONALIZMO PLĖTROS INSTRUMENTAS
Santraukos peržiūros 598 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 945
201-224
PDF
Nastė Sušinskaitė
PAGALBINIO APVAISINIMO TEISINIO REGLAMENTAVIMO ĮSTATYMU LIETUVOJE BŪTINUMAS
Santraukos peržiūros 338 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 1140
225-237
PDF
238-248
PDF

Teisės aktualijos

Monika Florczak-Wątor
HORIZONTALIŲJŲ SANTYKIŲ REGULIAVIMAS LENKIJOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJOJE
Santraukos peržiūros 327 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 327
249-259
PDF
Rafał Bernat
LIETUVOS KAPITALO ĮMONĖ KAIP MOKESTINĖS BYLOS ŠALIS LENKIJOJE
Santraukos peržiūros 295 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 387
260-269
PDF