T. 97 (2015): Teisė

T. 97 (2015)

Teisė
Publikuota 2016-02-18

-

Jevgenij Machovenko
KONSTITUCIONALIZMO POŽYMIAI SENOVĖS MESOPOTAMIJOS VALSTYBĖSE IR ROMOS RESPUBLIKOJE
Santraukos peržiūros 389 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 1035
7-24
PDF
Gintaras Švedas
ŠVELNESNIS BAUDŽIAMASIS ĮSTATYMAS IR JO TAIKYMO RIBOS LIETUVOS TEISMŲ JURISPRUDENCIJOJE
Santraukos peržiūros 399 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 1569
25-37
PDF
Gintautas Valickas | Dovilė Šeršniovaitė | Vita Mikuličiūtė
IŠORINIS IR VIDINIS TEISĖJŲ IR TEISMŲ ĮVAIZDIS
Santraukos peržiūros 569 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 573
38-56
PDF
Skirgailė Žaltauskaitė-Žalimienė
EUROPOS SĄJUNGOS PAGRINDINIŲ TEISIŲ CHARTIJOS TURINIO PAIEŠKOS
Santraukos peržiūros 324 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 793
57-72
PDF
Agnė Limantė
EUROPOS SĄJUNGOS VERTYBĖS: SAMPRATA, STATUSAS IR IŠŠŪKIAI
Santraukos peržiūros 354 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 881
73-84
PDF
Johanas Baltrimas
RĖMIMASIS PRECEDENTAIS LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIO TEISMO JURISPRUDENCIJOJE
Santraukos peržiūros 327 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 636
85-100
PDF
Marija Bliuvaitė
ARBITRAŽO TEISMO TAIKOMO DRAUDIMO PARALELIAI BYLINĖTIS TEISINĖ PRIGIMTIS IR PRAKTIKA
Santraukos peržiūros 270 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 543
101-115
PDF
Aušra Dambrauskienė
Ultima ratio principo samprata
Santraukos peržiūros 1630 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 2578
116-134
PDF
Rūta Janeckaitė
SVEIKATOS PRIEŽIŪRA PAGAL EUROPOS SĄJUNGOS VIDAUS RINKOS TEISĘ
Santraukos peržiūros 255 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 453
135-152
PDF
Airė Keturakienė
SĄNAUDŲ UŽ VANDENS PASLAUGAS SUSIGRĄŽINIMO PRINCIPAS
Santraukos peržiūros 317 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 416
153-169
PDF
Sigita Taurienė
TEISMO SPRENDIMŲ VYKDYMO EUROPOS SĄJUNGOJE VEIKSMINGUMO GERINIMAS: EUROPINIS SĄSKAITOS BLOKAVIMO ĮSAKYMAS
Santraukos peržiūros 359 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 634
170-182
PDF

Teisės aktualijos

Žaneta Navickienė | Darius Žiemelis
LIETUVOS TEISĖJŲ PROFESIONALUMO DIMENSIJOS: KVALIFIKACIJA, KOMPETENCIJA IR ASMENINĖS SAVYBĖS
Santraukos peržiūros 536 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 1033
183-199
PDF
Татьяна Владимировна Сахнова
О ЕДИНСТВЕ ЦИВИЛИСТИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА (В КОНТЕКСТЕ НОВЕЛЛИЗАЦИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИИ)
Santraukos peržiūros 257 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 520
200-209
PDF
Antônio Augusto Cançado Trindade
TARPTAUTINIO TEISINGUMO ŠIMTMEČIO ATSPINDŽIAI: RAIDA, DABARTIS IR PERSPEKTYVOS.
Santraukos peržiūros 306 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 596
210-229
PDF
Joseph N. McCarthy Mbadugha
ŠALIŲ AUTONOMIJOS IR TEISINGO PROCESO (PRINCIPŲ) ĮTAKA VERTINANT ĮRODYMUS TARPTAUTINIAME ARBITRAŽE
Santraukos peržiūros 417 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 691
230-240
PDF