T. 99 (2016): Teisė

T. 99 (2016)

Teisė
Publikuota 2016-10-03

Teisės aktualijos

Lyudmyla Deshko
CRITERIA FOR THE COURT’S COMPLIANCE WITH THE OBLIGATION TO PROVIDE JUSTIFICATION OF ITS DECISIONS
Santraukos peržiūros 247 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 314
186-193
PDF

-

Giedrė Lastauskienė
TEISMŲ SPRENDIMAI EKONOMINĖS KRIZĖS SĄLYGOMIS
Santraukos peržiūros 302 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 494
7-24
PDF
Dovilė Petkevičiūtė-Barysienė | Gintautas Valickas
CIVILINIO GINČO ŠALIŲ SUVOKTAS TEISĖJŲ ELGESIO TEISINGUMAS
Santraukos peržiūros 399 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 397
25-42
PDF
Audrius Bitinas
TEISINIO REGULIAVIMO ĮTAKA DALYVAUTI DARBO RINKOJE SUKAKUS PENSINĮ AMŽIŲ IR PROBLEMOS LIETUVOJE IR PRANCŪZIJOJE
Santraukos peržiūros 325 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 714
43-63
PDF
Danguolė Bublienė | Daiva Dumčiuvienė
ATVIROS KAINOS SUTARTIES MODELIS VIENOS KONVENCIJOJE, ŠVELNIOJOJE TEISĖJE IR LIETUVOS SUTARČIŲ TEISĖJE
Santraukos peržiūros 356 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 580
64-78
PDF
Lina Mikalonienė
BENDRIJŲ VEIKLOS SUTARTIES TEISINIS KVALIFIKAVIMAS
Santraukos peržiūros 278 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 822
79-91
PDF
Ingrida Danėlienė | Ieva Saudargaitė
EUROPOS SĄJUNGOS PAGRINDINIŲ TEISIŲ CHARTIJOJE ĮTVIRTINTA TEISĖ Į GERĄ ADMINISTRAVIMĄ
Santraukos peržiūros 449 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 857
92-109
PDF
Martynas Endrijaitis
PALYGINIMO PRINCIPO TAIKYMO APMOKESTINANT JURIDINĮ ASMENĮ PELNO MOKESČIU PROBLEMINIAI ASPEKTAI
Santraukos peržiūros 385 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 816
110-124
PDF
Agnė Limantė | Manfredas Limantas
TEISĖ Į TEISINĘ PAGALBĄ EUROPOJE
Santraukos peržiūros 350 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 692
125-140
PDF
Sigita Černevičiūtė
POLITINIŲ NUSIKALTIMŲ SAMPRATA LIETUVOJE 1919–1940 M.
Santraukos peržiūros 269 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 897
151-173
PDF
Tadas Varapnickas
ARBITRO NUŠALINIMAS IR JO TEISINIAI PADARINIAI
Santraukos peržiūros 387 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 502
174-185
PDF