T. 100 (2016): Teisė

T. 100 (2016)

Teisė
Publikuota 2016-12-19

Teisės aktualijos

Jevgenij Machovenko
1564 M. LIEPOS 1 D. BENDRAVALSTYBINĖS LDK PRIVILEGIJOS VERTIMAS Į LIETUVIŲ KALBĄ
Santraukos peržiūros 484 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 1115
121-128
PDF
Elena Borisova
BENDROSIOS KOMPETENCIJOS TEISMŲ CIVILINIŲ BYLŲ NAGRINĖJIMO IR SPRENDIMO TERMINAI (RUSIJOS PATIRTIS)
Santraukos peržiūros 326 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 423
129-132
PDF

-

Valentinas Mikelėnas
INDIVIDUALAUS VERSLO TEISINIS REGLAMENTAVIMAS LIETUVOJE: PRAEITIS, DABARTIS, PERSPEKTYVOS
Santraukos peržiūros 672 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 961
7-19
PDF
Dovilė Petkevičiūtė-Barysienė | Gintautas Valickas
TEISĖJŲ ELGESIO ATITIKTIS PROCEDŪRINIO TEISINGUMO REIKALAVIMAMS CIVILINĖSE BYLOSE
Santraukos peržiūros 439 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 533
20-37
PDF
Laurynas Didžiulis
INVESTICINIŲ PAVEDIMŲ PRIĖMIMO, PERDAVIMO IR VYKDYMO CIVILINIS TEISINIS KVALIFIKAVIMAS
Santraukos peržiūros 343 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 624
38-52
PDF
Laurynas Pakštaitis
TERORIZMO KRIMINALIZAVIMAS LIETUVOJE
Santraukos peržiūros 441 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 669
53-67
PDF
Klaidas Armalis
LAIKINŲJŲ APSAUGOS PRIEMONIŲ TAIKYMO TESTAS LIETUVOS APELIACINIO TEISMO PRAKTIKOJE
Santraukos peržiūros 433 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 780
68-80
PDF
Milda Markevičiūtė
KALTĖ KAIP JURIDINIŲ ASMENŲ ADMINISTRACINIO BAUDIMO SĄLYGA
Santraukos peržiūros 355 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 1984
81-101
PDF
Justinas Poderis
ATSINAUJINANČIOS ENERGETIKOS PLĖTRĄ SKATINANČIO TEISINIO REGULIAVIMO PROBLEMATIKA
Santraukos peržiūros 349 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 557
102-120
PDF