T. 104 (2017): Teisė

T. 104 (2017)

Teisė
Publikuota 2017-09-28

-

Tomas Davulis
DARBO TEISĖS REKODIFIKAVIMAS LIETUVOJE 2016–2017 M.
Santraukos peržiūros 714 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 1385
7-27
PDF
Vytautas Nekrošius
SPRENDIMAS UŽ AKIŲ – AR RASTAS KOMPROMISAS?
Santraukos peržiūros 418 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 708
28-36
PDF
Giedrė Lastauskienė
SUNKI BYLA LIETUVOS TEISMŲ POŽIŪRIU: RELIGINIO POBŪDŽIO BYLŲ PAVYZDŽIU
Santraukos peržiūros 552 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 944
75-89
PDF
Vaidotas A. Vaičaitis
ŠIUOLAIKINIO KONSTITUCIONALIZMO SAMPRATA
Santraukos peržiūros 672 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 1410
90-105
PDF
Martynas Endrijaitis
PLONOS KAPITALIZACIJOS TAISYKLĖ: TEORINIO VERTINIMO IR MOKESTINIŲ GINČŲ PRAKTIKOS SANKIRTA
Santraukos peržiūros 346 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 1932
106-127
PDF
Agnė Limantė | Manfredas Limantas
UŽSIENIO PAREIGŪNO SAMPRATA EBPO KONVENCIJOJE DĖL KOVOS SU UŽSIENIO PAREIGŪNŲ PAPIRKIMU TARPTAUTINIUOSE VERSLO SANDORIUOSE
Santraukos peržiūros 612 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 724
128-143
PDF
Dovilė Valančienė
NEUROTEISĖ: KELETAS FUNDAMENTALIŲ ĮŽVALGŲ APIE TEISMINIŲ SPRENDIMŲ PRIĖMIMĄ
Santraukos peržiūros 390 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 752
144-158
PDF
Julius Zaleskis
DUOMENŲ APSAUGOS PAREIGŪNO VEIKLOS PAGRINDAI PAGAL ES BENDRĄJĮ DUOMENŲ APSAUGOS REGLAMENTĄ
Santraukos peržiūros 1213 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 1733
159-170
PDF
Aušra Bagdonaitė
EUROPOS SOCIALINIŲ PARTNERIŲ SUSITARIMŲ PERKĖLIMO Į NACIONALINĘ TEISĘ TEORINĖS PRIELAIDOS IR JŲ ĮGYVENDINIMAS
Santraukos peržiūros 343 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 535
171-183
PDF
Justina Januševičienė
PACIENTO PAREIGA RŪPINTIS SAVO SVEIKATA KAIP TEISĖS Į SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGAS ĮGYVENDINIMO SĄLYGA
Santraukos peržiūros 477 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 832
184-197
PDF