SPALVĄ REIŠKIANČIŲ BŪDVARDŽIŲ DERINIMAS SU DAIKTAVARDŽIAIS LIETUVIŲ IR PRANCŪZŲ KALBOSE
Kalbotyra
Svetlana Kosova
Aistė Lukoševičiūtė
Publikuota 2016-12-22
https://doi.org/10.15388/Verb.2016.7.10290
PDF

Reikšminiai žodžiai

lietuvių ir prancūzų kalbos
būdvardis
daiktavardis
spalva
derinimas

Kaip cituoti

Kosova S. ir Lukoševičiūtė A. (2016) „SPALVĄ REIŠKIANČIŲ BŪDVARDŽIŲ DERINIMAS SU DAIKTAVARDŽIAIS LIETUVIŲ IR PRANCŪZŲ KALBOSE“, Verbum, 70, p. 111-126. doi: 10.15388/Verb.2016.7.10290.

Santrauka

Lietuvių ir prancūzų kalbose būdvardžiai plačiai vartojami tiek kasdienėje kalboje, tiek literatūroje, o bene svarbiausias taisyklingo jų vartojimo aspektas – būdvardžių derinimas su daiktavardžiais. Šiame straipsnyje analizuojami minėtųjų kalbų spalvą reiškiantys būdvardžiai ir jų derinimas su daiktavardžiais, kuriuos apibūdina. Tiriamos būdvardžių rūšys bei funkcijos minėtose kalbose, di­džiausią dėmesį sutelkiant ties spalvą reiškiančiais būdvardžiais. Remiantis pavyzdžiais, analizuoja­ma kokiomis kategorijomis šie būdvardžiai derinami prancūzų bei lietuvių kalbose. Šių dviejų kalbų būdvardžių derinimas su daiktavardžiais gerokai skiriasi. Skiriasi ir spalvą reiškiančių būdvardžių pozicija daiktavardinėse frazėse, kas taip pat turi įtakos jų derinimui. Straipsnio tikslas – atskleisti spalvą reiškiančių būdvardžių derinimo su daiktavardžiais lietuvių ir prancūzų kalbose panašumus bei skirtumus, iliustruojant juos surinktais pavyzdžiais.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.