Vokiečio vaizdinys publicistikoje
Straipsniai
Danutė Liutkevičienė
Lietuvių kalbos institutas
Publikuota 2021-12-08
https://doi.org/10.15388/Verb.25
HTML

Reikšminiai žodžiai

tekstynas
kontekstas
semantika
reikšmė
iliustracinis pavyzdys
vokietis

Kaip cituoti

Liutkevičienė D. (2021) „Vokiečio vaizdinys publicistikoje“, Verbum, 12, p. 6. doi: 10.15388/Verb.25.

Santrauka

Šio straipsnio tikslas buvo išanalizuoti, koks vokiečio vaizdinys atsispindi Vytauto Didžiojo universiteto Dabartinės lietuvių kalbos tekstyno, publicistikos tekstų pavyzdžiuose. Tyrime dėmesys buvo skiriamas ne tik kolokacijoms su šiuo žodžiu irne tik vokiečių charakterio bruožų atskleidimui, bet ir reikšmei, kurią žodžiui suteikia platesnis kontekstas, t.y., sakinys ar net keli. Nagrinėti pavyzdžiai su visomis leksemos vokietis formomis. Buvo išskirti 6 pagrindiniai kontekstai, kuriuose minimi vokiečiai: istorijos, bendradarbiavimo, sporto, kultūros, charakterio bruožų, mokslo.

Istorijos kontekste apie vokiečius dažniausiai kalbama kaip apie karingą tautą, užpuolikus, žiaurius užkariautojus, okupantus. Požiūris į juos dažniausiai neigiamas. Bendradarbiavimo kontekste – priešingai, požiūris teigiamas, vokiečiai jame išryškėja kaip draugiški partneriai. Sporto, kultūros, mokslo kontekstuose vokiečiai vertinami panašiai – į juos žiūrima pagarbiai, kaip į daug nusipelniusius, pasiekusius savo sričių aukštumų.Vokiečių charakterio bruožų kontekstas yra pats kontraversiškiausias, jis labiausiai susijęs su stereotipizavimu. Vieni duomenys rodo, kad vokiečiai, kaip ir priimta manyti, yra tvarkingi, racionalūs, organizuoti, punktualūs, darbštūs, drausmingi, kultūringi, laikosi įstatymų; jie gana šalti, užsidarę. Kiti pavyzdžiai, kurių yra daug mažiau, liudija visai priešingus dalykus – vokiečiai nėra nei punktualūs, nei perdėtai tvarkingi ar kultūringi; netgi teigiama, kad jie yra draugiški, linksmi, atviro būdo. Be to, tai labai mėgstanti keliauti tauta.

HTML
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.