Bendrinės kalbos ir tarmės domenai
Kalbotyra
Daiva Aliūkaitė
Jolanta Valikonė
Publikuota 2012-02-06
https://doi.org/10.15388/Verb.2012.3.4964
PDF

Reikšminiai žodžiai

bendrinė kalba
tarminis kalbėjimas
domenas
kalbinės nuostatos

Kaip cituoti

Aliūkaitė D. ir Valikonė J. (2012) „Bendrinės kalbos ir tarmės domenai“, Verbum, 30, p. 7-20. doi: 10.15388/Verb.2012.3.4964.

Santrauka

Straipsnis skirtas bendrinės kalbos ir tarmių distribucijos problemai. Remiantis Žemaitijos (tyrimas vykdytas Telšių „Atžalyno“ vidurinėje mokykloje) ir Dzūkijos (tyrimas vykdytas Varėnos „Ryto“ vidurinėje mokykloje) jaunimo sąmoningųjų nuostatų tyrimo duomenimis, yra vertinami tarminio kodo sklaidos polinkiai vadinamuosiuose solidarumo (pvz., draugai), izoliuotajame (pvz., šeima) ir instrumentiniame viešajame (pvz., mokykla) domenuose. Kalbos atmainų distribucija domenuose yra aiški nuoroda į kodo vitališkumą ir išlikimą. Reikia pripažinti, kad kalbos atmainų distribucija, kitaip nei skirtingų kalbų distribucija dvikalbėse ar daugiakalbėse bendruomenėse, numato tik ribotas grėsmes kalbai kaip visuminiam konkrečios etninės bendruomenės komunikaciniam, taip pat saviraiškos, tapatumo ir kt. vienetui. Kita vertus, tarminio kodo palaikymo požiūriu, pavyzdžiui, namų domeno praradimas, be abejo, yra nuoroda į tarmės mirtį. Be to, savo ruožtu bendrinės kalbos ir tarminio kalbėjimo distribucijos schema, tiksliau eilinių kalbos bendruomenės narių įsivaizduojamoji bendrinės kalbos ir tarminio kalbėjimo distribucijos schema (straipsnyje kalbama apie tyrimą, kuriame taikyti tik netiesioginiai metodai, taigi tikslumas gali būti tik dalinis!), yra informatyvi ir kitais aspektais, pavyzdžiui, atsiranda galimybė įvertinti bendrinės kalbos ir tarminio kalbėjimo ideologinę vertę socialiniame kontekste ir pan.
PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.