Adekvatus poetinio teksto vertimas – ekvivalentiškumas ar atitikmuo?
Straipsniai
Deimantė Veličkienė
Vilniaus universitetas
Publikuota 2021-12-30
https://doi.org/10.15388/VertStud.2021.8
PDF
HTML

Reikšminiai žodžiai

poezijos vertimas
adekvatus vertimas
ekvivalentiškumas
atitikmuo
vertimo teorija

Kaip cituoti

Veličkienė D. (2021) „Adekvatus poetinio teksto vertimas – ekvivalentiškumas ar atitikmuo?“, Vertimo studijos, 14, p. 120-130. doi: 10.15388/VertStud.2021.8.

Santrauka

Straipsnyje poezijos vertimo adekvatumas suprantamas kaip priimtinas santykis tarp originalo ir vertimo tekstų. Aptariama, kokie terminai skirtingose teorijose vartojami priimtinam santykiui vertime nusakyti, taip pat kaip šis santykis traktuojamas sociosemiotinės ir hermeneutinės krypties studijose. Apžvelgiama, kaip adekvatus poetinio teksto vertimas aiškinamas įvairių vertimo tyrimų krypčių mokslininkų. Plačiau nagrinėjamos ekvivalentiškumo ir atitikmens sąvokos kaip dažniausiai vartojamos adekvačiam vertimui nusakyti. Daroma išvada, kad atitikmens, kaip daugybinio analogo, sąvoka tiksliau nei ekvivalentiškumo sąvoka atspindi priimtiną santykį tarp poezijos originalo ir vertimo tekstų, taip pat apžvelgiami probleminiai poezijos vertimo aspektai, išsprūstantys už atitikmens apibrėžties ribų.

PDF
HTML
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.