VERTĖJO UŽRAŠAI: TEKSTO GLAUDINIMO STRATEGIJOS
Straipsniai
Jūratė Žukauskaitė
Rasa Darbutaitė
Publikuota 2017-03-15
https://doi.org/10.15388/VertStud.2015.8.9995
PDF

Kaip cituoti

Žukauskaitė J. ir Darbutaitė R. (2017) „VERTĖJO UŽRAŠAI: TEKSTO GLAUDINIMO STRATEGIJOS“, Vertimo studijos, 80, p. 54-69. doi: 10.15388/VertStud.2015.8.9995.

Santrauka

Viena iš esminių nuosekliojo vertimo proceso dalių – žymėjimasis. Vertėjas pasižymi kalbėtojo produkuojamo teksto turinį, kad galėtų kalbėtojo pranešimą perteikti kita kalba. Straipsnio tikslas – nustatyti ir aprašyti teksto glaudinimo strategijas, kurias pasitelkdami vertėjai šį turinį gali pasižymėti kuo glausčiau. Straipsnyje pristatomas empirinis šių strategijų tyrimas ir kokybinė eksperimentu surinktų šešių užrašų tekstų analizė. Nustatyta, kad vertėjai, nuosekliai versdami iš vokiečių kalbos į lietuvių kalbą, žymisi pasitelkdami dvi teksto glaudinimo strategijas: elipsę ir transformaciją. Remiantis Danielio Gile’io pastangų modeliu (Gile 1997; Gile 2009, 157– 190) aptariami šių strategijų pranašumai ir trūkumai ekonomiškumo atžvilgiu. Daroma išvada, kad teksto glaudinimo strategijų pasirinkimas gali priklausyti nuo vertėjo turimų kognityvinių išteklių
PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.