Nr. 17-18 (2018): Buhalterinės apskaitos teorija ir praktika

Nr. 17-18 (2018)

Buhalterinės apskaitos teorija ir praktika
Publikuota 2018-10-01

Pradžios puslapiai

Viršelis ir redakcinė kolegija
Santraukos peržiūros 231 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 138
1-4
PDF
Turinys
Santraukos peržiūros 168 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 142
5-6
PDF

Straipsniai

Svetlana Bychkova, Svetlana Timoshenko
Training of High Qualifications in the Accounting, Statistics Direction in Accordance with Professional Standards
Santraukos peržiūros 274 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 149
7-17
PDF
Romualdas Broniukaitis
Intelektinis kapitalas verslo strateginės plėtros kontekste
Santraukos peržiūros 221 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 171
18-28
PDF
Marina Guptor, Kristina Rudžionienė
Finansinių ataskaitų informacijos kokybės užtikrinimo beieškant: nuo bendrų principų iki neuroapskaitos
Santraukos peržiūros 269 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 225
29-42
PDF
Sergey Korotaev
Preparation and Audit of Consolidated Statements in Belarus: Status, Problems, Prospects
Santraukos peržiūros 201 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 148
43-56
PDF
Jonas Mackevičius, Rasa Subačienė, Daiva Tamulevičienė
Buhalterinės apskaitos teorijos klausimų nagrinėjimas lietuvių autorių darbuose
Santraukos peržiūros 341 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 330
57-69
PDF
Jonas Mackevičius, Romualdas Valkauskas, Daiva Tamulevičienė
Įgimtos audito rizikos veiksnių kiekybinio vertinimo metodika
Santraukos peržiūros 231 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 172
70-84
PDF
Illia Savchenko, Iryna Nagorna
The Evaluation of Methodological Aspects of the Trade Enterprises Financial Stability Analysis
Santraukos peržiūros 196 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 144
85-96
PDF
Kamilė Snitkienė, Kastytis Senkus, Ramunė Budrionytė
Pelno mokesčio surinkimą lemiantys veiksniai: Baltijos šalių atvejo analizė
Santraukos peržiūros 350 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 295
97-115
PDF
Sandra Štarolytė
Verslo apskaitos standartų ir LR pelno mokesčio įstatymo nuostatų taikymo vertinimas
Santraukos peržiūros 243 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 366
116-140
PDF
Daiva Tamulevičienė, Romualdas Valkauskas
Lietuvos buhalterinės apskaitos ir statistikos sąsajos bei transformacijos
Santraukos peržiūros 232 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 158
141-155
PDF
Asta Tumaitytė, Dalia Daujotaitė
Veiklos auditas kaip ekspertizė tyčinio bankroto bylose
Santraukos peržiūros 216 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 135
156-167
PDF
Darius Vaicekauskas
Pagrindinių audito dalykų pateikimas auditoriaus išvadoje: Lietuvos emitentų auditoriaus išvadų tyrimas
Santraukos peržiūros 196 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 148
168-179
PDF
Vaiva Žižytė, Daiva Tamulevičienė
Veiklos sritimis grįsto savikainos skaičiavimo metodo taikymas: buhalterines ir audito paslaugas teikiančios įmonės atvejis
Santraukos peržiūros 277 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 737
180-197
PDF

Pabaigos puslapiai

Bibliografiniai duomenys
Santraukos peržiūros 167 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 83
198
PDF