Nr. 17-18 (2018): Buhalterinės apskaitos teorija ir praktika

Nr. 17-18 (2018)

Buhalterinės apskaitos teorija ir praktika
Publikuota 2018-10-01

Pradžios puslapiai

Viršelis ir redakcinė kolegija
143 | PDF | Downloads 79
1-4
PDF
Turinys
86 | PDF | Downloads 80
5-6
PDF

Straipsniai

Romualdas Broniukaitis
Intelektinis kapitalas verslo strateginės plėtros kontekste
121 | PDF | Downloads 81
18-28
PDF
Jonas Mackevičius, Rasa Subačienė, Daiva Tamulevičienė
Buhalterinės apskaitos teorijos klausimų nagrinėjimas lietuvių autorių darbuose
155 | PDF | Downloads 95
57-69
PDF
Jonas Mackevičius, Romualdas Valkauskas, Daiva Tamulevičienė
Įgimtos audito rizikos veiksnių kiekybinio vertinimo metodika
117 | PDF | Downloads 88
70-84
PDF
Illia Savchenko, Iryna Nagorna
The Evaluation of Methodological Aspects of the Trade Enterprises Financial Stability Analysis
101 | PDF (English) | Downloads 72
85-96
PDF
Kamilė Snitkienė, Kastytis Senkus, Ramunė Budrionytė
Pelno mokesčio surinkimą lemiantys veiksniai: Baltijos šalių atvejo analizė
165 | PDF | Downloads 93
97-115
PDF
Daiva Tamulevičienė, Romualdas Valkauskas
Lietuvos buhalterinės apskaitos ir statistikos sąsajos bei transformacijos
101 | PDF | Downloads 75
141-155
PDF
Asta Tumaitytė, Dalia Daujotaitė
Veiklos auditas kaip ekspertizė tyčinio bankroto bylose
105 | PDF | Downloads 61
156-167
PDF

Pabaigos puslapiai

Bibliografiniai duomenys
92 | PDF | Downloads 61
198
PDF