Buhalterinės apskaitos teorijos klausimų nagrinėjimas lietuvių autorių darbuose
Straipsniai
Jonas Mackevičius
Vilniaus universitetas
Rasa Subačienė
Vilniaus universitetas
Daiva Tamulevičienė
Vilniaus universitetas
Publikuota 2018-10-01
https://doi.org/10.15388/batp.v0i1.11953
PDF

Reikšminiai žodžiai

buhalterinės apskaitos teorija; apskaitos politika; bendrieji apskaitos principai; apskaitos rūšys

Kaip cituoti

Mackevičius, J., Subačienė, R. and Tamulevičienė, D. (trans.) (2018) “Buhalterinės apskaitos teorijos klausimų nagrinėjimas lietuvių autorių darbuose”, Buhalterinės apskaitos teorija ir praktika, (17-18), pp. 57–69. doi:10.15388/batp.v0i1.11953.

Santrauka

[straipsnis ir santrauka lietuvių kalba; santrauka anglų kalba]

Buhalterinės apskaitos teorija yra tam tikrų teiginių, liečiančių ūkinių operacijų apskaitą, sistema ir jų abstraktus mokslinis aiškinimas. Straipsnio tikslas – ištirti lietuvių autorių nuomones ir jų suformuluotus teiginius svarbiausiais buhalterinės apskaitos teorijos klausimais. Straipsnyje tiriama, kaip lietuvių autoriai savo darbuose nagrinėja svarbiausius buhalterinės apskaitos teorijos klausimus. Atlikta lietuvių autorių vadovėlių ir mokomųjų knygų, kuriose nagrinėjami buhalterinės apskaitos teorijos temos ir klausimai, analizė parodė, kad šių temų ir klausimų įvardijimai, apimtis, dėstymo nuoseklumas ir kita skiriasi. Dažniausiai nagrinėjami buhalterinės apskaitos reikšmės, rūšių, principų, politikos klausimai. Šiais klausimais lietuvių autoriai yra pareiškę nemažai naujų ir originalių minčių ir idėjų, praturtinančių buhalterinės apskaitos teoriją. Iš jų pažymėtinas naujų buhalterinės apskaitos principų įtraukimas, finansinės ir valdymo apskaitos išsamesnis apibrėžimas, buhalterinės apskaitos reikšmės ne tik įmonės, bet ir visos visuomenės reikmėms platesnis įvardijimas ir kt. Šie skirtumai paaiškintini ne tiek autorių skirtingais požiūriais į buhalterinės apskaitos teoriją, o daugiau to laikmečio, kurio metu buvo rašomos knygos, aktualijomis ir turima informacija. Buhalterinės apskaitos klausimų nagrinėjimas lietuvių autorių darbuose yra svarbus, nes metodiškai pagrįstas jų esmės atskleidimas vadovėliuose ir mokomosiose knygose turi svarbią reikšmę rengiant aukštos kvalifikacijos buhalterinės apskaitos specialistus. Tyrimo metodai – mokslinės ir mokomosios literatūros analizė, turinio analizė, loginė analizė, informacijos rinkimo, lyginimo, sisteminimo ir apibendrinimo būdai.

PDF

Skaitomiausi šio autoriaus(ų) straipsniai

1 2 3 4 > >>