Nr. 17-18 (2018): Buhalterinės apskaitos teorija ir praktika

Nr. 17-18 (2018)

Buhalterinės apskaitos teorija ir praktika
Publikuota 2018-10-01

Pradžios puslapiai

Viršelis ir redakcinė kolegija
Santraukos peržiūros 386 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 235
1-4
PDF
Turinys
Santraukos peržiūros 306 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 222
5-6
PDF

Straipsniai

Svetlana Bychkova | Svetlana Timoshenko
Training of High Qualifications in the Accounting, Statistics Direction in Accordance with Professional Standards
Santraukos peržiūros 3338 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 352
7-17
PDF
Romualdas Broniukaitis
Intelektinis kapitalas verslo strateginės plėtros kontekste
Santraukos peržiūros 3351 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 462
18-28
PDF
Marina Guptor | Kristina Rudžionienė
Finansinių ataskaitų informacijos kokybės užtikrinimo beieškant: nuo bendrų principų iki neuroapskaitos
Santraukos peržiūros 3725 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 909
29-42
PDF
Sergey Korotaev
Preparation and Audit of Consolidated Statements in Belarus: Status, Problems, Prospects
Santraukos peržiūros 3264 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 348
43-56
PDF
Jonas Mackevičius | Rasa Subačienė | Daiva Tamulevičienė
Buhalterinės apskaitos teorijos klausimų nagrinėjimas lietuvių autorių darbuose
Santraukos peržiūros 4063 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 1699
57-69
PDF
Jonas Mackevičius | Romualdas Valkauskas | Daiva Tamulevičienė
Įgimtos audito rizikos veiksnių kiekybinio vertinimo metodika
Santraukos peržiūros 3380 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 491
70-84
PDF
Illia Savchenko | Iryna Nagorna
The Evaluation of Methodological Aspects of the Trade Enterprises Financial Stability Analysis
Santraukos peržiūros 3365 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 410
85-96
PDF
Kamilė Snitkienė | Kastytis Senkus | Ramunė Budrionytė
Pelno mokesčio surinkimą lemiantys veiksniai: Baltijos šalių atvejo analizė
Santraukos peržiūros 4019 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 1453
97-115
PDF
Sandra Štarolytė
Verslo apskaitos standartų ir LR pelno mokesčio įstatymo nuostatų taikymo vertinimas
Santraukos peržiūros 3702 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 1078
116-140
PDF
Daiva Tamulevičienė | Romualdas Valkauskas
Lietuvos buhalterinės apskaitos ir statistikos sąsajos bei transformacijos
Santraukos peržiūros 695 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 582
141-155
PDF
Asta Tumaitytė | Dalia Daujotaitė
Veiklos auditas kaip ekspertizė tyčinio bankroto bylose
Santraukos peržiūros 3416 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 435
156-167
PDF
Darius Vaicekauskas
Pagrindinių audito dalykų pateikimas auditoriaus išvadoje: Lietuvos emitentų auditoriaus išvadų tyrimas
Santraukos peržiūros 3289 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 498
168-179
PDF
Vaiva Žižytė | Daiva Tamulevičienė
Veiklos sritimis grįsto savikainos skaičiavimo metodo taikymas: buhalterines ir audito paslaugas teikiančios įmonės atvejis
Santraukos peržiūros 3567 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 2880
180-197
PDF

Pabaigos puslapiai

Bibliografiniai duomenys
Santraukos peržiūros 278 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 153
198
PDF