Nr. 17-18 (2018): Buhalterinės apskaitos teorija ir praktika

Nr. 17-18 (2018)

Buhalterinės apskaitos teorija ir praktika
Publikuota 2018-10-01

Pradžios puslapiai

Viršelis ir redakcinė kolegija
Santraukos peržiūros 347 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 208
1-4
PDF
Turinys
Santraukos peržiūros 260 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 202
5-6
PDF

Straipsniai

Svetlana Bychkova | Svetlana Timoshenko
Training of High Qualifications in the Accounting, Statistics Direction in Accordance with Professional Standards
Santraukos peržiūros 3256 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 276
7-17
PDF
Romualdas Broniukaitis
Intelektinis kapitalas verslo strateginės plėtros kontekste
Santraukos peržiūros 3270 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 336
18-28
PDF
Marina Guptor | Kristina Rudžionienė
Finansinių ataskaitų informacijos kokybės užtikrinimo beieškant: nuo bendrų principų iki neuroapskaitos
Santraukos peržiūros 3512 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 611
29-42
PDF
Sergey Korotaev
Preparation and Audit of Consolidated Statements in Belarus: Status, Problems, Prospects
Santraukos peržiūros 3193 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 257
43-56
PDF
Jonas Mackevičius | Rasa Subačienė | Daiva Tamulevičienė
Buhalterinės apskaitos teorijos klausimų nagrinėjimas lietuvių autorių darbuose
Santraukos peržiūros 3749 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 949
57-69
PDF
Jonas Mackevičius | Romualdas Valkauskas | Daiva Tamulevičienė
Įgimtos audito rizikos veiksnių kiekybinio vertinimo metodika
Santraukos peržiūros 3269 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 358
70-84
PDF
Illia Savchenko | Iryna Nagorna
The Evaluation of Methodological Aspects of the Trade Enterprises Financial Stability Analysis
Santraukos peržiūros 3262 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 285
85-96
PDF
Kamilė Snitkienė | Kastytis Senkus | Ramunė Budrionytė
Pelno mokesčio surinkimą lemiantys veiksniai: Baltijos šalių atvejo analizė
Santraukos peržiūros 3727 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 946
97-115
PDF
Sandra Štarolytė
Verslo apskaitos standartų ir LR pelno mokesčio įstatymo nuostatų taikymo vertinimas
Santraukos peržiūros 3514 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 811
116-140
PDF
Daiva Tamulevičienė | Romualdas Valkauskas
Lietuvos buhalterinės apskaitos ir statistikos sąsajos bei transformacijos
Santraukos peržiūros 588 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 422
141-155
PDF
Asta Tumaitytė | Dalia Daujotaitė
Veiklos auditas kaip ekspertizė tyčinio bankroto bylose
Santraukos peržiūros 3340 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 310
156-167
PDF
Darius Vaicekauskas
Pagrindinių audito dalykų pateikimas auditoriaus išvadoje: Lietuvos emitentų auditoriaus išvadų tyrimas
Santraukos peržiūros 3202 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 357
168-179
PDF
Vaiva Žižytė | Daiva Tamulevičienė
Veiklos sritimis grįsto savikainos skaičiavimo metodo taikymas: buhalterines ir audito paslaugas teikiančios įmonės atvejis
Santraukos peržiūros 3464 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 2069
180-197
PDF

Pabaigos puslapiai

Bibliografiniai duomenys
Santraukos peržiūros 245 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 136
198
PDF