Nr. 17-18 (2018): Buhalterinės apskaitos teorija ir praktika

Nr. 17-18 (2018)

Buhalterinės apskaitos teorija ir praktika
Publikuota 2018-10-01

Pradžios puslapiai

Viršelis ir redakcinė kolegija
Santraukos peržiūros 329 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 191
1-4
PDF
Turinys
Santraukos peržiūros 246 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 188
5-6
PDF

Straipsniai

Svetlana Bychkova | Svetlana Timoshenko
Training of High Qualifications in the Accounting, Statistics Direction in Accordance with Professional Standards
Santraukos peržiūros 3238 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 251
7-17
PDF
Romualdas Broniukaitis
Intelektinis kapitalas verslo strateginės plėtros kontekste
Santraukos peržiūros 3224 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 291
18-28
PDF
Marina Guptor | Kristina Rudžionienė
Finansinių ataskaitų informacijos kokybės užtikrinimo beieškant: nuo bendrų principų iki neuroapskaitos
Santraukos peržiūros 3359 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 453
29-42
PDF
Sergey Korotaev
Preparation and Audit of Consolidated Statements in Belarus: Status, Problems, Prospects
Santraukos peržiūros 3176 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 231
43-56
PDF
Jonas Mackevičius | Rasa Subačienė | Daiva Tamulevičienė
Buhalterinės apskaitos teorijos klausimų nagrinėjimas lietuvių autorių darbuose
Santraukos peržiūros 3561 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 735
57-69
PDF
Jonas Mackevičius | Romualdas Valkauskas | Daiva Tamulevičienė
Įgimtos audito rizikos veiksnių kiekybinio vertinimo metodika
Santraukos peržiūros 3238 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 318
70-84
PDF
Illia Savchenko | Iryna Nagorna
The Evaluation of Methodological Aspects of the Trade Enterprises Financial Stability Analysis
Santraukos peržiūros 3228 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 249
85-96
PDF
Kamilė Snitkienė | Kastytis Senkus | Ramunė Budrionytė
Pelno mokesčio surinkimą lemiantys veiksniai: Baltijos šalių atvejo analizė
Santraukos peržiūros 3561 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 735
97-115
PDF
Sandra Štarolytė
Verslo apskaitos standartų ir LR pelno mokesčio įstatymo nuostatų taikymo vertinimas
Santraukos peržiūros 3376 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 706
116-140
PDF
Daiva Tamulevičienė | Romualdas Valkauskas
Lietuvos buhalterinės apskaitos ir statistikos sąsajos bei transformacijos
Santraukos peržiūros 524 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 366
141-155
PDF
Asta Tumaitytė | Dalia Daujotaitė
Veiklos auditas kaip ekspertizė tyčinio bankroto bylose
Santraukos peržiūros 3302 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 257
156-167
PDF
Darius Vaicekauskas
Pagrindinių audito dalykų pateikimas auditoriaus išvadoje: Lietuvos emitentų auditoriaus išvadų tyrimas
Santraukos peržiūros 3174 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 298
168-179
PDF
Vaiva Žižytė | Daiva Tamulevičienė
Veiklos sritimis grįsto savikainos skaičiavimo metodo taikymas: buhalterines ir audito paslaugas teikiančios įmonės atvejis
Santraukos peržiūros 3422 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 1682
180-197
PDF

Pabaigos puslapiai

Bibliografiniai duomenys
Santraukos peržiūros 229 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 119
198
PDF